Tieto články sa zaoberajú podrobnosťami o používaní režimu pre elektrické vozidlá v aplikácii Sygic GPS Navigation.

V našom EV režime môžete ľahko nájsť nabíjacie stanice vo vašom okolí, naplánovať trasu k najbližšej nabíjacej stanici a dokonca aj zaplatiť za nabíjanie priamo v aplikácii Sygic. Spolupracujeme so spoločnosťou Plugsurfing, ktorá vodičom elektrických vozidiel poskytuje prístup k najväčšej nabíjacej sieti v Európe.

Poznámka: Režim EV vyžaduje verziu Sygic 18.6 alebo novšiu.

Need more help with this?
Don’t hesitate to contact us here.

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.