Mobilné rýchlostné radary sú voliteľným, plateným doplnkom k navigácii a do Sygic aplikácie sme tento produkt pridali od verzie 18.7.0

Informácie o mobilných rýchlostných radaroch (napríklad lokality kde dopravná polícia meria rýchlosť prenosnými zariadeniami) si vyžadujú internetové pripojenie lebo sa musia často a opakovane aktualizovať. Údaje sú čerpané od externého dodávateľa s jednou z najväčších databáz rýchlostných radarov na svete.

Aj vy môžete nahlásiť v Sygic aplikácii mobilný radar ťuknutím na ikonku „!“ v ľavom dolnom rohu. Tieto radary nahlásené používateľmi budú zobrazené iba niekoľko hodín a následne automaticky odstránené, pretože radar bol už za tú dobu pravdepodobne presunutý.

Pokrytie mobilných rýchlostných radarov


Funkciu je možné využiť v týchto krajinách:

Andorra, Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Čile, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Južná Afrika, Kanada, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malajzia, Malta, Mexiko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Thajsko, Ukrajina, USA, Veľká Británia

Need more help with this?
Don’t hesitate to contact us here.

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.