Pre pridanie miesta/adresy medzi obľúbené kliknite na želané miesto, potiahnute dolnú lištu nahor a zvoľte “pridať medzi obľúbené”. Ďalší spôsob pridania obľúbeného miesta/adresy je kliknutie na ikonu srdiečka v pravom hornom rohu obrazovky, stlačením ikony “+” v pravom dolnom rohu, a následne vyhľadanie miesta cez vyhľadávač, alebo výberom na mape.

Pre odstránenie miesta/trasy zo zoznamu obľúbených podržte prst približne 1 sekundu na zvolenej obľúbenej adrese, čo otvorí menu v ktorom vyberiete možnosť “Odstrániť”. V tomto menu môžete obľúbené miesto/trasu premenovať a vytvoriť odkaz na domácej obrazovke telefónu. Po vymazaní miesta/trasy ktoré má odkaz na domácej obrazovke, nezanikne samotný odkaz a ten treba vymazať ako iné ikonky na ploche telefónu.

Need more help with this?
Don’t hesitate to contact us here.

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.