Vaše zariadenie môže stratiť GPS signál v týchto situáciách :

  • Zariadenie je vnútri budovy, v tuneli, alebo na mieste, kde je signál zo satelitov GPS blokovaný stavbami, stromami, elektrickými káblami alebo inými objektami.
  • Nastavenia zariadenia alebo produktu môžu byť zle nakonfigurované
  • Vo Vašom zariadení sú vypnuté nastavenia Určovania miesta
  • Sú preťažené asistenčné lokačné dáta z mobilných sietí

Uistite sa, že máte zapnuté lokalizačné služby v nastaveniach zariadenia – Nastavenia > Poloha > Zapnuté a že sa nachádzate v priestranstve, kde nebude mať zariadenie problém s komunikáciou so satelitmi GPS.

Pre vyriešenie tohto problému, prosím vykonajte nasledujúce kroky:

  • Reštartujte Vaše zariadenie a choďte do Nastavení telefónu > Aplikácie > Sygic > Vynútiť ukončenie a vymazať údaje.
  • Spustite Sygic a choďte do Nastavení > Tlačidlo v pravom hornom rohu > Obnoviť pôvodné nastavenia.
  • Ak toto nepomohlo, prosím nainštalujte aplikáciu GPS Status & Toolbox.
  • Spustite ju a cez Nástroje resetujte dáta A-GPS.
  • V prípade, že problém naďalej pretrváva a Vaše zariadenie s lokalizačnými službami nemá problém, odporúčame Vám úplne preinštalovať aplikáciu Sygic.
  • Ak má Vaše zariadenie problém s lokalizovaním, alebo stratou GPS signálu, kontaktujte prosím predajcu, alebo výrobcu zariadenia.

Ďalší návod môžete nájsť v tomto článku na našom webe.

Need more help with this?
Don’t hesitate to contact us here.

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.