205 Neutralzon Kyla
Inställning av neutralzon innan reglering av kylsignal.

210 – 214 Börvärde temperatur
Inställning av börvärden för Temperatur i olika driftslägen.

240 Typ av eftervärme (efterbehandling)
Av:
Eftervärme ej aktivt.

Ext el:
Extern elbatteri styrs av värmereglerutgången, 0-10 volt.

Int. El:
Pulstyrning av internt elbatteri via reläutgång.
Rotorn ska varit konstant på i 3 minuter innan elbatteri får slås på första gången.

Vattenbatteri:
Vid vattenbatteri används plint 16 och 17 för cirkulationspump värme.
Cirkulationspump värme stoppas om styrsignalen för värme är under 0 % längre än 5 minuter och utetemperaturen är över +5°C.
Cirkulationspumpen motionskörs 5 minuter var 48:e timma, första motionskörningen görs efter 48 timmar.

245 Varmhållning returvattentemperatur
Vid stoppat aggregat varmhålls returvattentemperaturen till inställt värde via returvattengivare.

246 Frysvakt larmgräns
Vid returvattentemperatur under inställt värde utgår larm.
Vid 5°K över larmgränsen börjar shuntventilen tvångsöppnas.
Frysvakten är självåtergående.

250 Förvärmare
AV:
Vid Av är plint 17 och 18 konstant avslagen.

Förvärme:
Vid Förvärme aktiveras plint 17 och 18 när temperaturen på uteluft understiger inställt värde.
Fast hysteres +/- 2°C.

251 Aktivering förvärmare
Utetemperatur för aktivering av förvärmare.

260 Tilluftsregulator P-Band
Regulatorns P-Band gäller från max kyla till max värme.
P-Bandet fördelas procentuellt enligt nedan.
Kyla 30 procent.
Neutralzon, ställbar i °K.
VVX 20 procent.
Eftervärme 50 procent.

261 Tilluftsregulator I-Tid
Regulatorns integrationstid.

262 Minbegränsning
Minbegränsning av tilluftstemperatur (gäller i alla reglerfall).

263 Maxbegränsning
Maxbegränsning av tilluftstemperatur (gäller i alla reglerfall).

264 Lågtemplarm tilluft
Vid tilluftstemperatur under inställt värde utgår larm efter inställd larmfördröjningstid parameter 917.

266 Högtemplarm Eftervärme
Vid tilluftstemperatur över inställt värde utgår larm efter inställd larmfördröjningstid parameter 937 och inget behov av eftervärme.

Need more help with this?
Support

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.