400 ECO-Mode
Aktivering av funktion.
Värmeåtervinningsrotorn (VVX) börvärde är lika med inställt temperaturbörvärde i aktuellt driftläge och eftervärmen får nytt temperaturbörvärde enligt parameter 401.
Temperaturbörvärdet för eftervärmen kan aldrig vara högre än värmeåtervinningens temperaturbörvärde.

401 Börvärde ECO
Fast börvärde för eftervärmen.

420 Brandfunktion
Funktionen aktiveras när slutningen mellan plint 9 och 10 bryts.

Valbar i fyra lägen:

 1. Tilluftsfläkt stopp, frånluftsfläkt stopp. Spjäll stänger. Värme* och kylutgångar av.
 2. Tilluftsfläkt stopp, frånluftsfläkt 100 procent. Spjäll öppnar. Värme* och kylutgångar av.
 3. Tilluftsfläkt 100 procent, frånluftsfläkt stopp. Spjäll öppnar. Värme* och kylutgångar av.
 4. Tilluftsfläkt 100 procent, frånluftsfläkt 100 procent. Spjäll öppnar. Värme* och kylutgångar av.

*Värmeutgång 100 procent vid vattenbatteri.

435 Kylåtervinning
Aktivering av funktion.

436 Kylåtervinning difftemp
Den roterande värmeväxlaren startar när frånluftstemperaturen är lägre än uteluftstemperaturen – inställt värde i parametern och kylsignal överstiger 10 procent.

440 Frikyla via uteluft
Aktivering av funktion.
Funktionen innebär att när villkoren för parametrar 441 och 442 är uppfyllda får tilluften nytt börvärde som är lika med minbegränsning enligt parameter 262.

441 Frikyla vid uteluftstemperatur
Frikyla tillåten vid utetemperatur högre än inställt värde.

442 Frikyla vid frånluftstemperatur
Starttemperatur av frikyla när frånluftstemperaturen överstiger inställt värde.

450 Avfrostning
Aktivering av funktion.
Aggregatet avfrostar under avfrostningstid parameter 452 med jämna avfrostningsintervaller parameter 453 om uteluftenstemperaturen är lägre än inställt värde parameter 451.
Funktionen innebär att tilluftsfläkt går i 20% och värmeväxlare (rotor) går på 20% styrsignal samt att frånluftsfläkten går i minst 50% samt ev förvärme är på.

451 Avfrostning start vid Utetemp
Avfrostning Start vid utetemperatur.

452 Avfrostningstid
Avfrostning tid i minuter.

453 Avfrostningsintervall
Avfrostning intervall i minuter.

454 Avisning
Aktivering av funktion.
Funktionen innebär att om värmeväxlare (rotor) stannar och det är minusgrader ute så antas att rotor frusit fast, då stoppas under 10 minuter tilluftsfläkt och värmeväxlare samt att frånluftsfläkten går i minst 50% även det interna elbatteri slås det på om det finns i ett försök att tina lös värmeväxlaren.
Denna procedur görs tre gånger om inte värmeväxlaren börjar rotera innan larm utgår.
Om värmeväxlaren börjar rotera utför en avfrostning under 30 minuter.

455 Vinterdrift
Aktivering av funktion.
Vinter drift innebär att vid en viss utetemperatur justeras fläktarnas kapacitet och rotorns fuktåtervinning reduceras.
Vid lägre temperatur på uteluften än inställd starttemperatur börjar fläktjustering och har full justering vid 10°C lägre temperatur än starttemperaturen.
Fuktreducering rotor innebär att rotorn återvinner mindre fukt och problem med kondens på fönster och andra kalla ytor minskas, dock minskas verkningsgraden något.

456 Vinterdrift Starttemperatur
Vinterdrift startar vid utetemperatur lägre än inställt värde.

457 Vinterdrift Fläkt Tilluft
Max fläktjustering tilluft.

458 Vinterdrift Fläkt Frånluft
Max fläktjustering frånluft.

459 Vinterdrift Fuktreducering Rotor
Justerar rotorns fuktåtervinning.
Vid fuktreducering är lämpligt värde 60%.

470-472 Prioordning
Driftläge:

 • Brandfunktion, plint 9 & 10 öppen.
 • Stop, plint 7 & 8 öppen.
 • Forcerad, plint 1 & 4 sluten.
 • Komfort, plint 1 & 3 sluten.
 • Spar, plint 1 & 2 sluten.
 • Display.

Om prioordning, parameter 470-472, ställs i läge “Prio” gäller ordningen enligt ovan om fler ingångar är aktiva.
Om prioordning, parameter 470-472, ställs i läge “Sista input” gäller sista kommandot tills nästa kommando.

Om parameter 470 är “Prio” ställs automatiskt parameter 471-472 också till “Prio” och blir dolda i manöverpanelen.

A70T med spiskåpa 251 ska “Sista input” väljas.
A70T med spiskåpa 392 ska “Prio” väljas.
A70T med spiskåpa Monolit ska “Prio” väljas.

475 Motortyp

 • Induktionsmotor.
 • Stegmotor.

480 Nödläge
Nödläge:

 • Tilluftfläkt = Av.
 • Frånluftfläkt = På (kapacitet efter fabriksinställningar på resp. driftläge i %).
 • Rotor = På.
 • Internt elbatteri = Av.
 • Vid vattenbatteri = Normal reglering.

Need more help with this?
Support

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.