Id Mätvärden Enhet
1100 Driftläge Av / Stop / Spar / Komfort / Forcering / Extra 1 / Extra 2 / Externa ingångar / Tidur
1101 Driftläge Extra AV / Avfrostning / Varmhållning / Frysskydd / Kylåtervinning / Frikyla / Nödläge / Fuktreducering / Vinterdrift / Avisning / VVX larmkontroll
1110 Tilluftstemperatur °C
1111 Frånluftstemperatur °C
1112 Uteluftstemperatur °C
1113 Returtemperatur Vatten °C (visas om eftervärme är vattenbatteri)
1120 Fuktgivare Fukthalt % (visas om givare finns)
1121 Fuktgivare Temperatur °C (visas om givare finns)
1130 Luftkvalite ppm (visas om givare finns)
1140 Rotor Varvtal rpm
1142 Rotor Verkningsgrad % (visas om eftervärme avställt)
1150 Tilluft Fläktstyrsignal %
1151 Tilluft Fläktvarvtal rpm (visas om tacosignal finns)
1160 Frånluft Fläktstyrsignal %
1161 Frånluft Fläktvarvtal rpm (visas om tacosignal finns)
1170 Styrsignal Värmeåtervinning %
1171 Styrsignal Värme %
1180 Elbatteri AV / PÅ (visas om elbatteri finns)
1181 Förvärme AV / PÅ (visas om förvärme finns)
1182 Cirkulationspump Värme AV / PÅ (visas om vattenbatteri)
1200 Drifttid Aggregat Timmar
1202 Summa Effektuttag VVX %
1204 Summa Effektuttag Eftervärme %
1206 Summa Effektuttag Kyla %
1208 Drifttid Int. Elbatteri Timmar

Need more help with this?
Support

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.