Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Fläkt
105 Begränsa Fläktstyrning 4 2 30 100 100 %
106 Pulser per varv 4 2 1 10 1 ppr
110 Fläkthastighet Tilluft Spar 4 1 20 100 30 %
111 Fläkthastighet Frånluft Spar 4 1 20 100 40 %
112 Fläkthastighet Tilluft Komfort 4 1 20 100 45 %
113 Fläkthastighet Frånluft Komfort 4 1 20 100 60 %
114 Fläkthastighet Tilluft Forcering 4 1 20 100 60 %
115 Fläkthastighet Frånluft Forcering 4 1 20 100 80 %
116 Fläkthastighet Tilluft Extern 1 4 1 20 100 45 %
117 Fläkthastighet Frånluft Extern 1 4 1 20 100 60 %
118 Fläkthastighet Tilluft Extern 2 4 1 20 100 45 %
119 Fläkthastighet Frånluft Extern 2 4 1 20 100 60 %
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Temperatur
205 Neutralzon Kyla 4 2 1 10 2 °K
210 Temperatur Spar 4 1 10 40 20 °C
211 Temperatur Komfort 4 1 10 40 20 °C
212 Temperatur Forcering 4 1 10 40 20 °C
213 Temperatur Extern 1 4 1 10 40 20 °C
214 Temperatur Extern 2 4 1 10 40 20 °C
240 Eftervärme 4 1 0 = Av, 1 = Ext. Elbatt , 2 = Int. Elbatt, 3 = Vatten, 4 = Mixad sign. 2 = Int. Elbatt
245 Varmhållning Vattentemp 4 2 10 30 20 °C
246 Frysvakt Larmgräns 4 2 5 15 7 °C
250 Förvärme / Kylpump / EvoCool 4 1 0 = Av, 1 = Förvärme, 2 = Kylpump, 3 = EvoCool OFF
251 Utetemp, Aktivering Förvärme 4 1 −25 0 −15 °C
260 Tilluftsregulator P-band 4 2 10 300 50 °K
261 Tilluftsregulator I-tid 4 2 20 600 100 s
262 Minbegr Tilluftstemperatur 4 2 10 25 10 °C
263 Maxbegr Tilluftstemperatur 4 2 15 50 40 °C
264 Lågtemplarm Tilluft 4 2 −20 15 5 °C
266 Högtemplarm Eftervärme 4 2 1 10 4 °K
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Extragivare
300 Fuktgivare 4 1 0 = Av, 1 = På OFF
301 Börvärde Fukt 4 1 20 90 60 %
302 Kapacitetsökning Fuktstyrning 4 1 −20 100 30 %
304 Styrsignal VVX vid Fuktstyrning 4 2 10 100 70 %
330 Luftkvalitegivare 4 1 0 = Av, 1 = På OFF
331 Luftkvalitegivare Mätområde 4 2 20 2000 2000 ppm
332 Luftkvalite Börvärde 4 1 2 2000 800 ppm
333 Luftkvalite Kopplingsdiff 4 1 2 400 150 ppm
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Funktioner
400 ECO-Mode 4 1 0 = Av, 1 = På 0 = Av
401 ECO-Temperatur 4 2 10 40 17 °C
420 Brandfunktion 4 2 1 4 1
435 Kylåtervinning 4 1 0 = Av, 1 = På 0 = Av
436 Kylåtervinning Diff temp 4 2 1 5 2 °K
440 Frikyla via Uteluft 4 1 0 = Av, 1 = På 0 = Av
441 Frikyla vid Uteluftstemperatur 4 2 0 25 10 °C
442 Frikyla vid Frånluftstemperatur 4 2 15 30 25 °C
450 Avfrostning 4 1 0 = Av, 1 = På (Alla aggragat mindre än A390T är default = På) 0 = På
451 Avfrostning Startar vid Utetemp 4 2 −30 0 −10 °C
452 Avfrostningstid 4 2 2 30 20 m
453 Avfrostningsintervall 4 2 30 600 180 m
454 Avisning 4 2 0 = Av, 1 = På (Alla aggragat A390T och större är default = Av) 0 = På
455 Vinterdrift 4 1 0 = Av, 1 = På 0 = Av
456 Vinterdrift Startar vid Utetemp 4 2 −20 10 −5 °C
457 Vinterdrift Fläkt Tilluft 4 2 −50 50 −20 %
458 Vinterdrift Fläkt Frånluft 4 2 −50 50 20 %
459 Vinterdrift Fuktreducering Rotor 4 2 0 100 Vid fuktreducering är lämpligt värde 60% 0 %
470 Prioordning, Externa Ingångar 4 2 0 = Prio, 1 = Sista 0 = Prio
471 Prioordning, Extern Stopp 4 2 0 = Prio, 1 = Sista 0 = Prio
472 Prioordning, Extern Brand 4 2 0 = Prio, 1 = Sista 0 = Prio
475 Motortyp 4 2 0 = Induktionsmotor, 1 = Stegmotor 0 = Induktions
480 Nödläge 4 1 0 = Av, 1 = På 1 = På
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Larminställningar
900 Kommunikation Disp. 4 2 Id 1, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 2 = B-larm
902 Nätverk, TCP/IP 4 2 Id 2, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 3 = C-larm
904 Internetuppkoppling 4 2 Id 3, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 3 = C-larm
906 Molntjänst 4 2 Id 4, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 3 = C-larm
908 Fläkt Tilluft 4 2 Id 5, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 1 = A-larm
910 Fläkt Frånluft 4 2 Id 6, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 1 = A-larm
912 Värmeväxlare 4 2 Id 7, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 1 = A-larm
914 Fryslarm Returkrets 4 2 Id 8, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 1 = A-larm
916 Låg Tilluftstemp 4 2 Id 9, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 1 = A-larm
920 Tempgivare Tilluft 4 2 Id 11, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 1 = A-larm
922 Tempgivare Frånluft 4 2 Id 12, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 1 = A-larm
924 Tempgivare Uteluft 4 2 Id 13, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 1 = A-larm
926 Tempgivare Frysvakt 4 2 Id 14, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 1 = A-larm
928 Fuktgivare 4 2 Id 15, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 2 = B-larm
934 Brand 4 2 Id 18, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 3 = C-larm
936 Hög Eftervärme Temp 4 2 Id 19, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 2 = B-larm
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Blandat
1000 Rotor 3 100 0 = Av, 1 = På 0 = Av
1001 Värme 3 100 0 = Av, 1 = På 0 = Av
1002 Kyla 3 100 0 = Av, 1 = På 0 = Av
1003 Larm 3 100 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 0 = Av
1004 Molntjänst 3 100 0 = Av, 1 = Ej ansluten, 2 = Ansluten, 3 = Fjärrstyrd, 4 = Fjärrstyrd tid 0 = Av
1005 Nätverk, TCP/IP 3 100 0 = Av, 1 = Ingen kabel, 2 = Ansluten, 3 = Internet 0 = Av
1010 Regler mode 4 1 0 = Av, 1 = Stopp, 2 = Spar, 3 = Komfort, 4 = Forcerad, 5 = Övertryck, 6 = Forcerad Tid, 7 = Extern Brand, 8 = Extern Stopp, 9 = Extern Spar, 10 = Extern Komfort, 11 = Extern Forcerad, 12 = Extern 1, 13 = Extern 2, 14 = Tidur Av, 15 = Tidur Spar, 16 = Tidur Komfort, 17 = Tidur Forcerad, 18 = Tidur Extern 1, 19 = Tidur Extern 2, 20 = Tidur Spar AirQ, 21 = Tidur Komf. AirQ, 22 = Tidur Forc. AirQ 1 = Stopp
1015 Speciella regler moder 3 100 0 = Av, 1 = Avfrostning, 2 = Varmhållning, 3 = Frysskydd, 4 = Kylåtervinning, 5 = Frikyla, 6 = Nödläge, 7 = Fuktreducering, 8 = Vinterdrift, 9 = Avisning, 10 = VVX larmkontroll 0 = Av
1016 Tid ur 4 1 0 = Av, 1 = På 0 = Av
1017 ECO 4 1 0 = Av, 1 = På 0 = Av
1021 Datum för senaste service 4 1 −1 2147483647 -1 = Service ej gjord −1
1022 (ModBus) 4 1
1023 Serviceintervall 4 1 0 36 12
1024 Dagar till nästa service 3 100 −1 30000 -1 = Dags för service −1
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Mätvärden
1100 Driftläge 3 0 0 = Av, 1 = Stopp, 2 = Spar, 3 = Komfort, 4 = Forcerad, 5 = Övertryck, 6 = Forcerad Tid, 7 = Extern Brand, 8 = Extern Stopp, 9 = Extern Spar, 10 = Extern Komfort, 11 = Extern Forcerad, 12 = Extern 1, 13 = Extern 2, 14 = Tidur Av, 15 = Tidur Spar, 16 = Tidur Komfort, 17 = Tidur Forcerad, 18 = Tidur Extern 1, 19 = Tidur Extern 2, 20 = Tidur Spar AirQ, 21 = Tidur Komf. AirQ, 22 = Tidur Forc. AirQ 1 = Stopp
1101 Driftläge Extra 3 0 0 = Av, 1 = Avfrostning, 2 = Varmhållning, 3 = Frysskydd, 4 = Kylåtervinning, 5 = Frikyla, 6 = Nödläge, 7 = Fuktreducering, 8 = Vinterdrift, 9 = Avisning, 10 = VVX larmkontroll 0 = Av
1110 Tilluftstemperatur 3 0 −50 70 0 °C
1111 Frånluftstemperatur 3 0 −50 70 0 °C
1112 Uteluftstemperatur 3 0 −50 70 0 °C
1113 Returtemperatur Vatten 3 0 −50 70 0 °C
1120 Fuktgivare Fukthalt 3 0 0 100 0 %
1121 Fuktgivare Temperatur 3 0 −50 150 0 °C
1130 Luftkvalite 3 0 0 2000 0 ppm
1140 Rotor Varvtal 3 0 0 100 0 rpm
1142 Rotor Verkningsgrad 0 −1 100 Endast när eftervärme = Av. (((Temp TL – Temp UL) / (Temp FL – Temp UL)) * 100) −1 %
1150 Tilluft Fläktstyrsignal 3 0 0 100 0 %
1151 Tilluft Fläktvarvtal 3 0 0 10000 0 rpm
1160 Frånluft Fläktstyrsignal 3 0 0 100 0 %
1161 Frånluft Fläktvarvtal 3 0 0 10000 0 rpm
1170 Styrsignal Värmeåtervinning 3 0 0 100 0 %
1171 Styrsignal Värme 3 0 0 100 0 %
1180 Elbatteri 3 0 0 = Av, 1 = På 0 = Av
1181 Förvärme 3 0 0 = Av, 1 = På 0 = Av
1182 Cirkulationspump Värme 3 0 0 = Av, 1 = På 0 = Av
1183 Cirkulationspump Kyla 3 0 0 = Av, 1 = På 0 = Av
1200 Drifttid Aggregat 3 0 0 2147483647 0 h
1201 (ModBus) 3 0
1202 Summa Effektuttag VVX 3 0 0 2147483647 0 %
1203 (ModBus) 3 0
1204 Summa Effektuttag Eftervärme 3 0 0 2147483647 0 %
1205 (ModBus) 3 0
1206 Summa Effektuttag Kyla 3 0 0 2147483647 0 %
1207 (ModBus) 3 0
1208 Drifttid Int. Elbatteri 3 0 0 2147483647 0 h
1209 (ModBus) 3 0
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Systeminställningar
5100 Språk 4 1 0 = Svenska, 1 = English 0 = Svenska
5120 Tidzone GMT 4 1 0 2 1
5121 Ställ tid 4 1 −2147483647 2147483647 0 Epoch
5122 (ModBus) 4 1
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Hjälp för display
5130 År 1 2020 2038 2021
5131 Månad 1 0 = Januari, 1 = Februari, 2 = Mars, 3 = April, 4 = Maj, 5 = Juni, 6 = Juli, 7 = Augusti, 8 = September, 9 = Oktober, 10 = November, 11 = December 0 = Januari
5132 Dag 1 1 31 1
5133 Timme 1 0 23 0
5134 Minut 1 0 59 0
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
System / Nätverk
5200 Nätverksanslutning 1 0 = Av, 1 = På 1 = På
5201 Få IP-adress Från 1 0 = DHCP, 1 = Statisk 0 = DHCP
5202 Statisk IP-adress (a) 1 0 255 0
5203 (b) 1 0 255 0
5204 © 1 0 255 0
5205 (d) 1 0 255 0
5206 Statisk Nätmask (a) 1 0 255 255
5207 (b) 1 0 255 255
5208 © 1 0 255 255
5209 (d) 1 0 255 0
5210 Statisk Gateway IP-adress (a) 1 0 255 0
5211 (b) 1 0 255 0
5212 © 1 0 255 0
5213 (d) 1 0 255 0
5214 Statisk DNS IP-adress (a) 1 0 255 0
5215 (b) 1 0 255 0
5216 © 1 0 255 0
5217 (d) 1 0 255 0
5240 Anslut till EvoCloud 4 1 0 = Av, 1 = På 1 = På
5241 Tillåt Fjärrstyrning 4 1 0 = Av, 1 = Ja, 2 = Tid 0 = Av
5242 Fjärrstyrningstid 4 1 0 720 72 h
5290 Omstart Aggregat 4 1 0 = Nej, 1 = Ja, (Återställs automatiskt till 0) 0 = Nej
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Återställning
5300 Fläkt 4 1 “0 = Nej, 1 = Nivå1, 2 = Nivå2, 3 = Nivå 1 & 2,
(Återställs automatiskt till 0)”
0 = Av
5301 Temperatur 4 1 “0 = Nej, 1 = Nivå1, 2 = Nivå2, 3 = Nivå 1 & 2,
(Återställs automatiskt till 0)”
0 = Av
5302 Extragivare 4 1 “0 = Nej, 1 = Nivå1, 2 = Nivå2, 3 = Nivå 1 & 2,
(Återställs automatiskt till 0)”
0 = Av
5303 Funktioner 4 1 “0 = Nej, 1 = Nivå1, 2 = Nivå2, 3 = Nivå 1 & 2,
(Återställs automatiskt till 0)”
0 = Av
5305 Larminställningar 4 1 “0 = Nej, 1 = Nivå1, 2 = Nivå2, 3 = Nivå 1 & 2,
(Återställs automatiskt till 0)”
0 = Av
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Systeminformation
5400 Aktuell tid 3 100 −2147483647 2147483647 Epoch
5401 (ModBus) 3 100
5410 Modellbeteckning 100
5411 Enhetens serienummer 100
5412 Enhetens artikelnummer 100
5413 Programversion DUC 100
5414 Bootloaderversion DUC 100
5415 Programversion Display 100
5416 Bootloaderversion Display 100
5417 Registreringskod Moln 100
5418 Ägarkod Moln 100
5420 Databas version 100
5422 Besiktad 3 100 −2147483647 2147483647 0 Epoch
5423 (ModBus) 3 100
5424 Driftsatt 3 100 −2147483647 2147483647 0 Epoch
5425 (ModBus) 3 100
5430 MAC-adress 100
5431 IP-adress 100
5432 Nätmask 100
5433 Gateway-adress 100
5434 Ethernet länk 3 100 0 = Nere, 1 = Uppe 0 = Nere
5435 Ansluten till Internet 3 100 0 = Nej, 1 = Ja 0 = Nej
5440 Ansluten till EvoCloud 3 100 0 = Nej, 1 = Ja 0 = Nej
5450 Larmtyp Fläktar 100 0 = Relä, 1 = Taco (Aggregat A390T och större än har relä utgång) 1 = Taco
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Test
5700 Test mode 0 0 = Av, 1 = På 0 = Av
5710 Spjäll utgång 0 0 = Av, 1 = På 0 = Av
5711 Fläkthastighet Tilluft 0 0 100 %
5712 Fläktkapacitet Tilluft Taco 0 0 10000 rpm
5714 Fläkthastighet Frånluft 0 0 100 %
5715 Fläktkapacitet FrånluftTaco 0 0 10000 rpm
5717 Utgång VVX 0 −1 100 -1 = 100% %
5718 VVX Taco 0 0 100 rpm
5719 Utgång Värme 0 0 100 %
5720 Utgång Kyl 0 0 100 %
5730 Tilluftstemperatur °C 0 −50 70 °C
5731 Frånluftstemperatur °C 0 −50 70 °C
5732 Uteluftstemperatur °C 0 −50 70 °C
5733 Returtemperatur Vatten °C 0 −50 70 °C
5742 Luftkvalite PPM 0 0 100 %
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Tidur
10xx0 Tillgänglig 4 0 0 = Nej, 1 = Ja 0 = Nej
10xx1 Aktiv 4 0 0 = Nej, 1 = Ja 1 = Ja
10xx2 Driftläge 4 0 0 = Av, 1 = Spar, 2 = Komfort, 3 = Forcerad, 4 = Extern 1, 5 = Extern 2, 6 = AirQ 0 = Av
10xx3 Veckodag 4 0 0 = Måndag, 1 = Tisdag, 2 = Onsdag, 3 = Torsdag, 4 = Fredag, 5 = Lördag, 6 = Söndag, 7 = Alla dagar, 8 = Vardagar, 9 = Helger 0 = Måndag
10xx4 Timme 4 0 0 23 0
10xx5 Minut 4 0 0 59 0
xx antal tidur, max 32 st 1 32 Ersätt xx med tidurets plats
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Larm
11001 Aktiva larm ((larmid 1-16) 3 99 0 2147483647 Bit, id från alarm settings, ex. 0×0010h = id 5 0 Bit
11002 (ModBus) (larmid 17-32) 3 99 0 ex. 0×0010h = id 21
11003 Aktiva larm (larmid 33-48) 3 99 0 2147483647 Bit, id från alarm settings, ex. 0×0010h = id 37 0 Bit
11004 (ModBus) (larmid 49-64) 3 99 0 ex. 0×0010h = id 53
11005 Nolla larmhistorik 4 0 0 = Nej, 1 = Ja (Återställs automatiskt till 0) 0 = Nej
11yy1 Larmkod 3 0 0 2147483647 Id från alarm settings 0
11yy2 Larmtid 3 0 0 2147483647 0 Epoch
11yy3 (ModBus) 3 0
11yy4 Ack tid 4 0 0 2147483647 0 = Ej Ack, 1 = Ack (sätter aktuell tid), 2 = Auto, 3 >= Ack tid 0 Epoch
11yy5 (ModBus) 4 0
yy antal larm, max 32 st 1 32 Ersätt yy med larmets plats

Need more help with this?
Support

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.