Vid inställd tidpunkt aktiveras inställt driftläge.
Aggregatet går i aktuellt driftläge till nästa programmerad tidpunkt.

Aktuellt driftläge indikeras med “Tid” framför driftläget när aggregatet styrs av tidurets driftläge.

Tidur kan tillfälligt överstyras manuellt eller via yttre ingångar.
Vid nästa programmeringstidpunkt intar aggregatet inställt driftläge enligt tidur.

För att manuellt återgå till tidsfunktion:
Markera raden “Driftläge” och tryck Enter.

Stega ner till raden “Tidur” och tryck Enter.

Tryck Enter och välj först “Av” och tryck Enter.

Upprepa ovan procedur men välj nu “På” och tryck Enter.

Need more help with this?
Support

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.