300 Fuktgivare (tillbehör)
Aktivering av inkopplad fuktgivare.

301 Börvärde fukt
Börvärde vid fuktstyrning, RF%.

302 Kapacitetsökning
Kapacitetsökning av till- och frånluften i % vid fuktstyrning.

304 Styrsignal VVX vid fuktstyrning
Maxbegränsning av styrsignal till roterande värmeväxlare vid aktiv fuktstyrning.
Funktionen minimerar värmeväxlarens fuktåtervinning.

330 Luftkvalitégivare (tillbehör)
Aktivering av inkopplad luftkvalitégivare.
Reglerar efter luftkvalitén endast vid tidursfunktion.
Symbol för luftkvalitéstyrning visas i “Extern rutan”, vid spar / komfort och forceringsknappen visas tidurssymbolen för att indikera aktuell kapacitet.
Driftläge Spar om luftkvalitévärdet är mindre än börvärde parameter 332 – kopplingsdifferens parameter 333.
Driftläge Forcering om luftkvalitévärdet är högre än börvärde parameter 332 + kopplingsdifferens parameter 333.
Driftläge Komfort om luftkvalitévärdet är mellan börvärdet parameter 332 +/- kopplingsdifferens parameter 333.
Hysteresen 1/10 av kopplingsdifferensen i parameter 333.

331 Mätområde luftkvalitégivare
Luftkvalitégivarens Max mätområde.
Linjär insignal, 0V från luftkvalitégivaren motsvarar 0 PPM och 10V motsvarar inställt värde i parametern.

332 Börvärde luftkvalitégivare
Luftkvalité börvärdevärde, i PPM.

333 Kopplingsdifferens luftkvalitégivare
Luftkvalité kopplingsdifferens, i PPM.

Need more help with this?
Support

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.