Ak chcete počas Vašej trasy cestovať cez rôzne miesta, môžete pridať Body trasy.

V režime navigácie oddiaľte mapu pohybom prstu po obrazovke. Do políčka Hľadať zadajte adresu bodu, cez ktorý chcete prechádzať a zvoľte Pridať ako bod trasy.

Bod trasy je možné pridať aj pri Výbere trasy. Keď zadáte adresu do Vyhľadávacieho okna, zvolíte Ukázať trasu a kliknete vpravo hore na tri bodky, môžete pridať bod trasy alebo zmeniť štartovací bod.

Potřebujete pomoci ?
Nestyďte se nás kontaktovat zde.

Bylo to užitečné ?

Ano Ne
Označili jste toto téma za neužitečné...
Mohli byste nám, prosím, říct, proč ? Děkujeme !
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.