Ak chcete meniť nastavenia máp, kliknite v Menu na položku Nastavenia > Mapa.

Následne vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť:

 • Farebná schéma:
  Nastavenie schémy na deň/noc, poprípade nechať výber schémy na aplikáciu v závislosti od času západu a východu slnka.

 • Miesta (Body záujmu)
  Môžete zapnúť/vypnúť zobrazenie všetkých miest na mape alebo ich jednotlivých kategórií.
 • Rýchlostné radary
  Zapne alebo vypne zobrazovanie radarov na mape.
 • Automatické priblíženie
  Zapnutie/vypnutie automatického priblíženia. Automatické priblíženie v režime navigácie slúži pre optimálny prehľad cesty pred Vami. Priblíženie sa mení automaticky na základe Vašej rýchlosti.
 • Ovládanie zoomu
  Zapnutie/vypnutie zobrazenia tlačidla +/- slúžiaceho na zoomovanie mapy a tlačidla 2D/3D pre zmenu zobrazovania.
 • Zamknúť otáčanie
  Zamkne otáčanie obrazovky ak je telefón v horizontálnej, v resp. vertikálnej polohe.
 • Podrobnosti o mape
  Tu môžete meniť nasledujúce nastavenia:
  • Budovy:
   Nastavenie zobrazenia budov, ktoré možno zobraziť vyvýšené, vo forme pôdorysu, prípadne môžete zobrazenie budov výpnuť.
  • Orientačné body:
   Zapnutie/vypnutie zobrazenia orientačných bodov na mape. Orientačné body sú významné miesta, budovy prípadne pamätihodnosti, ktoré sú na mape zobrazené v ich reálnej podobe. Napríklad: Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina a iné.

Potřebujete pomoci ?
Nestyďte se nás kontaktovat zde.

Bylo to užitečné ?

Ano Ne
Označili jste toto téma za neužitečné...
Mohli byste nám, prosím, říct, proč ? Děkujeme !
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.