Po prihlásení si môžete v obchode zakúpiť ďalšie licencie.

Sekcia Obchod ponúka taktiež možnosť aktivácie Produktového kódu, Google Play nákupu, vidieť všetky Vaše licencie zmeniť región alebo zmeniť menu.

Potřebujete pomoci ?
Nestyďte se nás kontaktovat zde.

Bylo to užitečné ?

Ano Ne
Označili jste toto téma za neužitečné...
Mohli byste nám, prosím, říct, proč ? Děkujeme !
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.