V Menu > Nastavenia > Navigácia si môžete zapnúť/vypnúť nasledujúce funkcie: Zobrazenie križovatky, Zobrazenie na celú obrazovku, Jazda v režime 2D, a Automatický návrat do mapy.

Miesto na trase umožňuje meniť zobrazovanie miest (bodov záujmu) v upozorneniach na obrazovke počas navigovania. Môžete si vybrať jednotlivé kategórie, ktoré sa budú zobrazovať počas navigovania.

Asistent jazdných pruhov – ukáže aktuálny jazdný pruh v malom okne

Smerové tabule – zobrazí mestá, časti miest, obce a čísla ciest

Zobrazenie križovatky – Ukáže náhľad blížiacej sa križovatky, pokiaľ sú v mapách.

Aktuálna ulica – ukáže aktuálnu ulicu pod navigačnou šípkou

Režim sekundárnych pokynov – malá šípka ukazuje ďalšiu zmenu smeru

Celá obrazovka – Zapína/vypína režim celej obrazovky, kedy schová hornú androidovú lištu.

Pokračovať v jazde po nečinnosti – Ak počas navigovania by ste išli napríklad do nastavení a následne prestali akúkoľvek rozrobenú činnosť, aplikácia Vás automaticky vráti do režimu navigovania.

Navrhnúť parkovanie – možnosť parkovania blízko Vášho cieľa

Jazda v režime 2D – Zapína/vypína režim zobrazenia v 2D (náhľad zhora).

Tiež si môžete nastaviť, či si prajete aplikáciu nechať navigovať na pozadí. Ak zvolíte Hlasovú navigáciu, aplikácia Vám poskytne hlasové inštrukcie a zvukové upozornenia počas navigácie aj pokiaľ beží z pozadia pri uzamknutom displeji. Môžete tiež zvoliť, či sa majú zobrazovať pokyny v paneli upozornení Vášho zariadenia.

Potřebujete pomoci ?
Nestyďte se nás kontaktovat zde.

Bylo to užitečné ?

Ano Ne
Označili jste toto téma za neužitečné...
Mohli byste nám, prosím, říct, proč ? Děkujeme !
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.