Vaše zariadenie môže stratiť GPS signál v týchto situáciách :

 • Zariadenie je vnútri budovy, v tuneli, alebo na mieste, kde je signál zo satelitov GPS blokovaný stavbami, stromami, elektrickými káblami alebo inými objektmi.
 • Nastavenia zariadenia alebo produktu môžu byť zle nakonfigurované
 • Vo Vašom zariadení sú vypnuté nastavenia Určovania miesta
 • Sú preťažené asistenčné lokačné dáta z mobilných sietí

Uistite sa, že máte zapnuté lokalizačné služby v nastaveniach zariadenia – Nastavenia > Poloha > Zapnuté a že sa nachádzate v priestranstve, kde nebude mať zariadenie problém s komunikáciou so satelitmi GPS.

Ak Vaša aktuálna poloha nemôže byť rozpoznaná, budú Vám ponúknuté nasledovné možnosti:

 • Vybrať začiatok na mape
  Ponúkne Vám výber akéhokoľvek začiatočného bodu z mapy
 • Začať z posldnej pozície
  Vaša trasa bude vypočítaná z poslednej známej pozície (odtiaľ, kde ste boli, keď Vaše zariadenie stratilo signál GPS)
 • Hľadať východiskový bod
  Ponúkne Vám manuálne určenie východiskového bodu z poľa “Vyhľadávanie”

Pre vyriešenie tohto problému prosím vykonajte nasledujúce kroky:

Reštartujte Vaše zariadenie a choďte do Nastavení telefónu > Aplikácie > Sygic > Vynútiť ukončenie a vymazať údaje.
Spustite Sygic a choďte do Nastavení > Tlačidlo v pravom hornom rohu > Obnoviť pôvodné nastavenia.
Ak toto nepomohlo, prosím nainštalujte aplikáciu GPS Status & Toolbox.
Spustite ju a cez Nástroje resetujte dáta A-GPS.
V prípade, že problém naďalej pretrváva a Vaše zariadenie s lokalizačnými službami nemá problém, odporúčame Vám úplne preinštalovať aplikáciu Sygic.
Ak má Vaše zariadenie problém s lokalizovaním, alebo stratou GPS signálu, kontaktujte prosím predajcu, alebo výrobcu zariadenia.

Ak by problém pretrvával, kontaktujte náš Team starostlivosti o klientov.

Potřebujete pomoci ?
Nestyďte se nás kontaktovat zde.

Bylo to užitečné ?

Ano Ne
Označili jste toto téma za neužitečné...
Mohli byste nám, prosím, říct, proč ? Děkujeme !
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.