V Menu > Nastavenia > Navigácia si môžete zapnúť/vypnúť nasledujúce funkcie: Zobrazenie križovatky, Zobrazenie na celú obrazovku, Jazda v režime 2D, a Automatický návrat do mapy.

Body záujmu na trase umožňuje meniť zobrazovanie bodov záujmu v upozorneniach na obrazovke počas navigovania. Môžete si vybrať jednotlivé kategórie, ktoré sa budú zobrazovať počas navigovania.

Asistent jazdných pruhov – ukáže aktuálny jazdný pruh v malom okne

Informácie o smerových tabuliach – zobrazí mestá, časti miest, obce a čísla ciest

Aktuálna ulica – ukáže aktuálnu ulicu pod navigačnou šípkou

Režim sekundárnych pokynov – malá šípka ukazuje ďalšiu zmenu smeru

Navrhnúť parkovanie – možnosť parkovania blízko Vášho cieľa

Takisto si môžete nastaviť, či si prajete aplikáciu Nechať navigovať na pozadí.Týmto spôsobom aplikácia poskytuje hlasové inštrukcie a zvukové upozornenia počas navigácia aj pokiaľ beží z pozadia pri uzamknutom displeji, poprípade Vám zobrazuje pokyny v paneli upozornení Vášho zariadenia.

Potřebujete pomoci ?
Nestyďte se nás kontaktovat zde.

Bylo to užitečné ?

Ano Ne
Označili jste toto téma za neužitečné...
Mohli byste nám, prosím, říct, proč ? Děkujeme !
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.