Ak máte problém so stiahnutím aplikácie z Google Play Store, uistite sa, že máte stabilné Wi-Fi pripojenie alebo skúste použiť iné Wi-Fi pripojenie ako bežne používate.
Rovnaký postup aplikujte pri probléme so zdrojovými súbormi.

Otvorte Nastavenia telefónu a vyberte Aplikácie > Google Play Store > Vynútiť zastavenie.
Otvorte Nastavenia telefónu a vyberte Aplikácie > Google Services Framework > Vynútiť zastavenie a Vymazať dáta

Potom sa pokúste stiahnuť aplikáciu opäť.

Ak by problém pretrvával, kontaktujte náš Team starostlivosti o klientov.

Potřebujete pomoci ?
Nestyďte se nás kontaktovat zde.

Bylo to užitečné ?

Ano Ne
Označili jste toto téma za neužitečné...
Mohli byste nám, prosím, říct, proč ? Děkujeme !
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.