Kliknutím na Menu > Nastavenia > Plánovanie trasy môžete nastaviť konkrétne požiadavky k Vašej trase:

Ak sa na Vašej trase vyskytujú spoplatnené cesty, nespevnené cesty, diaľnice, alebo trajekty a vy si neprajete, aby niektorá z týchto možností bola zahrnutá vo výpočte trasy, môžete sa im vyhnúť.
Ak Vás trasa vedie cez viaceré krajiny, môžete sa týmto objektom vyhnúť pre každú krajinu zvlášť.

Ak si prajete byť informovaný o aktuálnej dopravnej situácii, zapnite si Dopravné informácie. Dopravné informácie sú dostupné len, ak Vaša licencia obsahuje službu Traffic.

  • Výpočet trasy
    Nastavte, či má aplikácia pri výpočte trasy vybrať najrýchlejšiu, najkratšiu alebo ekonomickú trasu.

Potřebujete pomoci ?
Nestyďte se nás kontaktovat zde.

Bylo to užitečné ?

Ano Ne
Označili jste toto téma za neužitečné...
Mohli byste nám, prosím, říct, proč ? Děkujeme !
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.