Основна информация

 • Дата и време – натиснете сивите полета за дата/време за да отворите стандартно меню за избор на съответния елемент. По подразбиране са добавени настоящите дата и час.
 • Категория – изберете категория за настоящия запис. Категорията по подразбиране е избрана според времето от деня. Можете да добавите собствени категории в екран Настройки –> Категории.
 • Кръвна захар – въведете измереното ниво на кръвна захар в полето. Използвайте иконата „Ръка“ до полето за да изберете място на убождане, ако е необходимо.
  - Сензор – маркира записа като произхождащ от сензор, което означава, че може да не е много точен. Записите от сензор се показват в сиво в Дневника.
  - Приблизителна кръвна захар – маркира записаната кръвна захар като „приблизителна“, което означава, че измерването не е много точно. Записите маркирани като „Сензор“ или „Приблизителен“ не се използват за калибрация на CGM. Към момента приложението маркира автоматично последния CGM запис от Freestyle Libre NFC scan като „Приблизителен“. Записи маркирани като „приблизителни“ се показват с удивителна в Дневника.
  Ако сте отворили този екран докато правите проверка на кръвна захар със свързан (чрез Bluetooth) глюкомер, полето за кръвна захар ще присветне и измерената стойност ще се попълни автоматично.
 • Въглехидрати – използвайте полето за да въведете въглехидратите ръчно. Използвайте иконата за „Храни“ за да отворите екрана, където може да изберете приетата храна и да изчислите нужната доза инсулин в Калкулатора. При нужда може да отворите допълнителните опции с натискане на сивото поле (Въглехидрати +) и да въведете мазнини/протеини/калории ръчно.


Полета за инсулин

 • Бързодействащ инсулин – ако сте посочили терапия с инсулинови инжекции, можете да въведете болуса за настоящия запис. Също така може да изчислите разширен болус, използвайки Калкулатора.
 • Бавнодействащ инсулин – може да въведете вашият базал за записа, или ако сте посочили терапия с инсулинова помпа, можете да въведете темп на базала при нужда.
 • Медикаменти – изберете приетите медикаменти, ако има такива. Можете да управлявате/добавяте медикаменти от екран Настройки –> Медикаменти.
 • Снимка и бележки – ако желаете, може да добавите снимка или допълнителни бележки към записа.

Когато сте готови с въвеждането на информацията натиснете бутона за Запис. Вашият нов запис ще се появи в Дневник и ще бъде на фокус (ако не е скрит).

Имате нужда от помощ?
Не се колебайте да се свържете с нас.

Това беше ли полезно?

Да Не
Казахте, че тази тема не Ви е била полезна ...
Можете ли да ни кажете защо? Благодарим!
Благодарим за вашето мнение.