Този екран ви предоставя средства за управление на данните като връзка с външни услуги за съхранение на данни, импорт и експорт функции, запазване и възстановяване на резервни копия.

Свързване на външни източници

 • Свързване на Dropbox или Google Drive като външни услуги за съхранение на данни. Тази опция ви дава възможност да използвате файловете си директно от Dropbox/Google Drive, както и да импортирате и експортирате данни от/към тях
 • Свързване с Google Fit – дава възможност за синхронизация на акаунта с Google Fit. Когато добавите информация в Google Fit, Diabetes:M автоматично ще я запише във вашият дневник като физическа активност. Синхронизацията е еднопосочна – Diabetes:M не може да записва в Google Fit.
 • Nightscout – можете да се свържете с вашият Nightscout сайта и да синхронизирате всичките си данни с Diabetes:M. Първоначално, Diabetes:M синхронизира информацията за последните 3 месеца (ще отнеме 1-2 минути и трябва да имате регистриран профил и интернет връзка), след което данните се синхронизират на времеви интервал, който може да настроите при активацията на тази функция.

Устройства

 • Включване на Freestyle Libre scan – ако телефонът ви поддържа NFC, можете да сканирате вашият Freestyle Libre сензор чрез тази функция. Когато е активирана, просто включете NFC (ако е изключено), докоснете сензора с телефона си и изчакайте така 2-3 секунди. Телефонът ще вибрира два пъти и ще ви покаже настоящото ниво на кръвна захар. (за още информация посетете: CGM функции:#404)
 • Add bluetooth glucose meters – add a bluetooth glucose meter from our glucose meters list (за повече информация вижте тук: Bluetooth устройстваhttps://www.manula.com/manuals/sirma-medical-systems/diabetes-m-user-guide/mobile/bg/topic/bluetooth-devices)

Запазване на резервни копия / Възстановяване

 • Резервно копие на база данни – можете да изберете папка на вашата SD карта или на основната памет на устройството, място в Dropbox или Google Drive, за да запазите копиет на базата данни.
 • Възстановяване на база данни – можете да възстановите базата данни от копие, направено с „Резервно копие на база данни“. Това е полезно ако искате да импортирате данни на друго устройство.
 • Изчистване на стари данни – Изтрива цялата информация от базата данни преди избраната дата
 • Изтриване на всички данни – Изтрива цялата въведена информация в базата данни
 • Запазване на настройките – запазете копие на личните си настройки
 • Възстановяване на настройките – възстановете настройки записани със „Запазване на настройките“. Това е полезно ако искате да импортирате настройките си на ново устройство.

Импорт/Експорт на Diabetes:M данни

 • Експорт (CSV) – запазва всички данни във файл с формат разделен с празни места
 • Импорт (CSV) – импортира данните запазени със „Експорт CSV
 • Ескпорт (XLS) – запазва всички данни като XLS файл.

* Импорт (XLS) – импортира всички данни запазени чрез “Експорт XLS

Импорт/Експорт на продукти

 • Експорт на продукти (CSV) – запазва всички храни и продукти добавени от потребителя в файл с формат разделен с празни места.
 • Импорт на продукти (CSV) – импортира храни и продукти запазени във файл чрез „Експорт на продукти (CSV)“
 • Експорт на продукти (XLS) – запазва всички храни и продукти добавени от потребителя в XLS файл
 • Импорт на продукти (XLS) – импортира храни и продукти запазени във файл чрез „Експорт на продукти (XLS)“
 • Изтриване на продукти – изтрива всички храни и продукти добавени от потребителя

Импорт/Експорт от външни източници

Diabetes:M предоставя множество възможности за импорт на данни от други софтуери за управление на диабет, софтуери към инсулинови помпи и глюкомери.

 • Импорт .CSV (CareLink®) – импортира данните от експортирани от Medtronic CareLink приложение в CSV файл.
 • Импорт (FreeStyle) – импортира данни от Abbot Freestyle Libre, Abbot Freestyle Optium Neo, AbbotInsulinx
 • Импорт .CSV (Glucofacts™) – импортира данни от Glucofacts Deluxe софтуер
 • Импорт .CSV (t:connet™) – импртира данни от t:connect софтуер
 • Импорт. CSV (OneTouch®) – Импортира данни от OneTouch софтуер
 • Импорт .CSV (TRUEmanager™) – Импортира данни от TRUEmanager софтуер
 • Импорт (Dexcom Studio™) – Импортира данни от Dexcom Studio софтуер
 • Импорт (Accu-Check™) – Импортира данни от Accu-Check 360°, Accu-Check SmartPix, Accu-Check Mobile2CSV софтуер
 • Импорт .CSV (Gluco Diary) – Импортира данни от Gluco Diary софтуер
 • Импорт .CSV (Activmed) – Импортира данни от Activmed софтуер
 • Импорт .CSV (CareSens) – Импортира данни от CareSens софтуер
 • Импорт .CSV (OnTrack) – Импортира данни от data from OnTrack приложение

Имате нужда от помощ?
Не се колебайте да се свържете с нас.

Това беше ли полезно?

Да Не
Казахте, че тази тема не Ви е била полезна ...
Можете ли да ни кажете защо? Благодарим!
Благодарим за вашето мнение.