Det finns två typer av programmeringslägen.

  • Programmeringsläge 1:
    Parametrar som rör reglering, kapacitet och temperaturer.
  • Programmeringsläge 2:
    Parametrar som rör konfiguration av aggregatet.

Aktivering av programmeringsläge 1:
Tryck samtidigt på knapparna och i 2 sekunder tills första programparametern visas i displayfönstret.

Aktivering av programmeringsläge 2.
Tryck samtidigt på knapparna och i 5 sekunder tills första programparametern visas i displayfönstret.

Byte av parameter i programmeringsläge:

Med knapparna och flyttar man uppåt resp.nedåt bland parametrarna .

Visa parametervärdet i programmeringsläge:

Hålls inne knapp för att visa parametervärdet .

Ändra parametervärden i programmeringsläge:

Stega fram till parametern du vill ändra och håll sedan in samtidigt som du trycker för att minska eller för att öka värdet.

Värdet sparas automatiskt när man släpper knappen .

Avsluta programmeringsläge:

För att gå ur programmeringsläget trycker man upprepande gånger på eller förbi sista parametern då visar displayen ett kort tag.

Går automatiskt ur programmeringsläge efter 5 minuter sedan sista knapptryckning.

Parametrar

Feed-back

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.

Ge din feedback på detta.

Please do not use this for support questions.
Support

Lägg upp kommentar