Vid larm blinkar larmkod i displayfönstret.

Kvittering av larm kan göras på flera sätt:

  • Hålla in på manöverpanelen i fem sekunder.
  • Via manöverpanelen under parameterinställning 7, välj ‘On’.
  • Via återställningsknapp på kretskortet märkt ”Kvittering”.
  • Larm kan även återställas genom att bryta matningsspänning.

Servicelarm ‘17’ kan endast återställas på kretskort eller via manöverpanel.

Om aggregatet går in i nödläge efter ett larm indikerats med att aktuellt larm indikerats samt de tre knapparna blinkar kort var 10:e sekund.

Beskrivning larmkod

Feed-back

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.

Ge din feedback på detta.

Please do not use this for support questions.
Support

Lägg upp kommentar