Id Text Min Max Fabriksvärde Enhet
Programmeringsläge 1
1 Programversion manöverpanelen
2 Programversion moderkort i aggregatet
7 Kvittering larm OF On OF
11 Fläkthastighet tilluft ”Spar” 20 80 30 %
12 Fläkthastighet frånluft ”Spar” 20 80 40 %
14 Fläkthastighet tilluft ”Komfort” 30 99 45 %
15 Fläkthastighet frånluft ”Komfort” 30 99 60 %
17 Fläkthastighet tilluft ”Forcerad” 60 99 60 %
18 Fläkthastighet frånluft ”Forcerad” 60 99 80 %
21 Inställning av temperatur 12 30 20 °C
23 Aktivering av temp- reducering i ”Spar” OF On OF
25 Val av princip för temperaturreglering tL FL tL
31 Eftervärmebatteri aktiverat OF On On
41 Kylforcering OF On OF
43 Kylåtervinning OF On OF
45 Frikyla via uteluft OF On OF
47 Avfrostningsfunktion, antal timmar mellan varje avfrostning, of = avfrostning avstängd OF 12 4 h
48 Avfrostningsfunktion, utetemperatur i minusgrader när avfrostning aktiveras -5 -25 -10 °C
51 Yttre styr 1 fläkthastighet tilluft 20 99 50 %
52 Yttre styr 1 fläkthastighet frånluft 20 99 50 %
53 Yttre styr 1 temperatur 12 30 20 °C
55 Yttre styr 2 fläkthastighet tilluft 20 99 50 %
56 Yttre styr 2 fläkthastighet frånluft 20 99 50 %
57 Yttre styr 2 temperatur 12 30 20 °C
70 Fuktreducering OF 2 OF
71 Fuktreducering, aggressivitet 1 6 6
72 Fuktreducering tillslags temperatur -1 -25 -10 °C
81 Servicelarm 0F=Avaktiverat servicelarm, 1-24 antal månader mellan servicelarm OF/1 24 OF m
Programmeringsläge 2
5 Styrande enheter, 1 = Manöverpanel 2= Modbus 3 = Modbus & Manöverpanel 1 3 1
9 Tilluft övre fläkt = 1 Tilluft nedre fläkt = 2 1 2 1
91 Fläktövervakning, 390T, A400S, A600S/T, A900 S/T = 2. Övriga aggregat = 1 1 2 1 eller 2
92 Prio ordning, A70T med spiskåpa 251 = 3. A70T med spiskåpa 392 = 1, alla övriga aggregat =1 1 3 1 eller 3
93 Max begränsning av tilluftsfläkt 50 99 99 %
94 Frånslagsfördröjning roterande värmeväxlare 0 99 20 m
95 Nödläge, Frånluftsdrift vid A-larm On OF On
99 Testläge On OF OF

Feed-back

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.

Ge din feedback på detta.

Please do not use this for support questions.
Support

Lägg upp kommentar