Svart text är parameterläge 1.
Röd text är parameterläge 2.

P1:
Programversion manöverpanelen.
Ej ställbar.

P2:
Programversion moderkort i aggregatet.
Ej ställbar.

P5:
Styrande enhet.
1 = Manöverpanel.
2 = Modbus.
3 = Modbus & Manöverpanel.

P7:
Kvittering av larm via manöverpanel.
On = Kvittering.
Återgår automatiskt till OF efter kvittering.

P9:
Placering tilluftsfläkt.
1 = Tilluft övre fläkt.
2 = Tilluft nedre fläkt.
Beroende på modell, för A50S, A70T, A100S, A200S, A400S gäller alltid inställning 1.

P11:
Fläkthastighet tilluft ”Spar”.

P12:
Fläkthastighet frånluft ”Spar”.

P14:
Fläkthastighet tilluft ”Komfort”.

P15:
Fläkthastighet frånluft ”Komfort”.

P17:
Fläkthastighet tilluft ”Forcerad”.

P18:
Fläkthastighet frånluft ”Forcerad”.

P21:
Inställning av temperatur.

P23:
Aktivering av temp- reducering i ”Spar”.

P25:
Val av princip för temperaturreglering.

P31:
Eftervärmebatteri aktiverat.

P41:
Kylforcering.
Kapacitetsökning av fläktar vid kylbehov.

P43:
Kylåtervinning.
Den roterande värmeväxlaren startar när frånluftstemperaturen är lägre än uteluftstemperaturen.

P45:
Frikyla via uteluft.

P47:
Avfrostningsfunktion, antal timmar mellan varje avfrostning, OF = avfrostning avstängd.

P48:
Avfrostningsfunktion, utetemperatur i minusgrader när avfrostning aktiveras.

P51:
Fläkthastighet tilluft “Yttre styr 1”.

P52:
Fläkthastighet frånluft “Yttre styr 1”.

P53:
Temperatur “Yttre styr 1”.

P55:
Fläkthastighet tilluft “Yttre styr 2”.

P56:
Fläkthastighet frånluft “Yttre styr 2”.

P57:
Temperatur “Yttre styr 2”.

P70:
Fuktreducering, funktionen startar när uteluftens temperatur understiger inställt värde, en hygrostat med potentialfri kontakt kan kopplas in på ”yttre styr 2” om även en viss fuktnivå ska uppnås innan funktionen startar
OF=Avaktiverad.
1=Temperaturstyrd.
2=Temperatur och hygrostatstyrd.

P71:
Fuktreducering aggressivitet, högre värde desto aggressivare (mindre fuktåtervinning).

P72:
Fuktreducering aktiveringstemperatur i minusgrader Celsius.

P81:
Servicelarm.
OF=Avaktiverat servicelarm.
1-24 antal månader mellan servicelarm.

P91:
Fläktövervakning.
A390T, A400S, A600S/T, A900 S/T = 2.
Övriga aggregat = 1.

P92:
Prioordning.
1 = Yttre.
2 = Sista input.
3 = Sista input med prio avstängd.
A70T med spiskåpa 251 = 3.
A70T med spiskåpa 392 = 1.
Alla övriga aggregat =1.

P93:
Max begränsning av tilluftsfläkt.

P94:
Frånslagsfördröjning av roterande värmeväxlare i minuter.

P95:
Nöddrift.
Frånluftsdrift vid A-larm.
Endast frånluftsfläkt är i drift.

P99:
Testläge.

 • 14:Tilluftsfläkt i komfortläge (visar hastighet, Hz).
 • 15:Frånluftsfläkt i komfortläge (visar hastighet, Hz).
 • 21: Värmeväxlare på (visar hastighet, rpm).
 • 31: Värmebatteri på och tilluftsfläkten på spar (visar On).
 • 35: Relä spjällstyrning på (visar On).
 • 36: Relä kylstyrning, aktiv (visar On).
 • 37: A-larmrelä, aktiv (visar On).
 • 38: B-larmrelä, aktiv (visar On).
 • 41: Visar temperatur tilluft (visar °C).
 • 42: Visar temperatur frånluft (visar °C).
 • 43: Visar temperatur uteluft (visar °C).
 • 61: Värmeväxlare, värmebatteri, till- och frånluftsfläkt på forcerat (visar On).

Feed-back

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.

Ge din feedback på detta.

Please do not use this for support questions.
Support

Lägg upp kommentar