1. V režime prezerania mapy môžete meniť svoju trasu dlhším podržaním prsta na mape, kým sa neobjaví sivá zástavka.

2. Potiahnutím sivej zástavky na miesto, cez ktoré chcete prechádzať, sa trasa prepočíta.

3. Tak isto môžete postupovať pri zmene štartu a cieľa Vašej cesty (štart je označený zelenou zástavkou a cieľ červenou zástavkou).

Potřebujete pomoci ?
Nestyďte se nás kontaktovat zde.

Bylo to užitečné ?

Ano Ne
Označili jste toto téma za neužitečné...
Mohli byste nám, prosím, říct, proč ? Děkujeme !
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.