W wersjach od 1.0.0.0 do 1.0.3.0 poprawiono szereg błędów między innymi:

1 – Źle działająca funkcja “PP” podczas ataku manualnego.
2 – Zbyt częste zapytania odnośnie do zapisu sesji.
3 – Problemy z połączeniem z serwerem aktywacyjnym.

W wersji 1.0.3.0 dodano:

1 – Skrót klawiaturowy “Z” uruchamiający zoom na wykresach liczb, grup oraz serii. W wersji 1.0.3.2 skrót klawiaturowy został zmieniony na przycisk “F2”.

2- Markery ataku, trailing stop, stop loss oraz target od tej chwili również są widoczne, kiedy aktywny jest zoom wykresu.

W wersji 1.0.3.1 poprawiono:

1- Błąd serwera aktywacyjnego.

W wersji 1.0.3.2 poprawiono:

1- Błąd pojawiający się przy detekcji DPI monitora większego niż 96. (Trzeba ponownie pobrać aplikację ze strony www.adifferentview.cloud). Od tej chwili obsługiwane są monitory z DPI wynoszącym maksymalnie 100.

2- Skrót klawiaturowy “Z” uruchamiający zoom na wykresach liczb, grup oraz serii został zmieniony na przycisk “F2”.

W wersji 1.0.3.3 poprawiono:

1- Kilka mniej istotnych błędów.

W wersji 1.0.3.4 dodano:

1- Zminiaturyzowany przycisk “Atak” w oknach liczb. Przycisk ukaże się po schowaniu paneli nawigacyjnych za pomocą skrótu klawiaturowego “Tab”. Przycisk ten pozwala na atak manualny liczb, grup oraz serii bez uprzedniego włączania całego panelu nawigacyjnego, dzięki czemu użytkownicy atakujący manualnie, będą mieli do tego znacznie lepsze warunki, albowiem nie trzeba od tej chwili włączać całego panelu nawigacyjnego, który zmniejsza obszar roboczy danego wykresu i utrudnia ocenę sytuacji szczególnie na monitorach z mniejszą rozdzielczością. Od wersji 1.0.3.7 zminiaturyzowany przycisk “Atak” dostępny jest również w oknach grup oraz serii. Zmiany dotyczą również modułu “MiniAgent”.

W wersji 1.0.3.5 poprawiono:

1- Kolejne błędy zgłoszone przez użytkowników.

W wersji 1.0.3.7 dodano:

1- Możliwość przesuwania wykresów z przytrzymanym prawym przyciskiem myszy. Zmiana dotyczy wszystkich wykresów platformy,

2- Poprawiono również kilka błędów wykrytych przez użytkowników.

W wersji 1.0.5.0 dodano:


1- Moduł Auto-Gry.


2- Nowszy wygląd.
3- Dodatkowe alarmy.


4- Możliwość aktualizacji punktów mapy stołu.

5- Poprawiono wiele błędów.

W wersji 1.0.6.0 dodano:

Dwa nowe języki:

  • Włoski
  • Francuski

Poprawiono błąd zegara AutoMatu, który uniemożliwiał korzystanie z tego modułu.

Wielkie dzięki dla Marco z włoch za pomoc !

Revision: 21

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment