W wersjach od 1.0.0.0 do 1.0.3.0 poprawiono szereg błędów między innymi:

1 – Źle działająca funkcja “PP” podczas ataku manualnego.
2 – Zbyt częste zapytania odnośnie do zapisu sesji.
3 – Problemy z połączeniem z serwerem aktywacyjnym.

W wersji 1.0.3.0 dodano:

1 – Skrót klawiaturowy “Z” uruchamiający zoom na wykresach liczb, grup oraz serii. W wersji 1.0.3.2 skrót klawiaturowy został zmieniony na przycisk “F2”.

2- Markery ataku, trailing stop, stop loss oraz target od tej chwili również są widoczne, kiedy aktywny jest zoom wykresu.

W wersji 1.0.3.1 poprawiono:

1- Błąd serwera aktywacyjnego.

W wersji 1.0.3.2 poprawiono:

1- Błąd pojawiający się przy detekcji DPI monitora większego niż 96. (Trzeba ponownie pobrać aplikację ze strony www.adifferentview.cloud). Od tej chwili obsługiwane są monitory z DPI wynoszącym maksymalnie 100.

2- Skrót klawiaturowy “Z” uruchamiający zoom na wykresach liczb, grup oraz serii został zmieniony na przycisk “F2”.

W wersji 1.0.3.3 poprawiono:

1- Kilka mniej istotnych błędów.

W wersji 1.0.3.4 dodano:

1- Zminiaturyzowany przycisk “Atak” w oknach liczb. Przycisk ukaże się po schowaniu paneli nawigacyjnych za pomocą skrótu klawiaturowego “Tab”. Przycisk ten pozwala na atak manualny liczb, grup oraz serii bez uprzedniego włączania całego panelu nawigacyjnego, dzięki czemu użytkownicy atakujący manualnie, będą mieli do tego znacznie lepsze warunki, albowiem nie trzeba od tej chwili włączać całego panelu nawigacyjnego, który zmniejsza obszar roboczy danego wykresu i utrudnia ocenę sytuacji szczególnie na monitorach z mniejszą rozdzielczością. Od wersji 1.0.3.7 zminiaturyzowany przycisk “Atak” dostępny jest również w oknach grup oraz serii. Zmiany dotyczą również modułu “MiniAgent”.

W wersji 1.0.3.5 poprawiono:

1- Kolejne błędy zgłoszone przez użytkowników.

W wersji 1.0.3.7 dodano:

1- Możliwość przesuwania wykresów z przytrzymanym prawym przyciskiem myszy. Zmiana dotyczy wszystkich wykresów platformy,

2- Poprawiono również kilka błędów wykrytych przez użytkowników.

W wersji 1.0.5.0 dodano:


1- Moduł Auto-Gry.


2- Nowszy wygląd.
3- Dodatkowe alarmy.


4- Możliwość aktualizacji punktów mapy stołu.

5- Poprawiono wiele błędów.

W wersji 1.0.6.0 dodano:

Dwa nowe języki:

 • Włoski
 • Francuski

Poprawiono błąd zegara AutoMatu, który uniemożliwiał korzystanie z tego modułu.

Wielkie dzięki dla Marco z włoch za pomoc !

W wersji 1.0.7.0 zmieniono:

Dodano:


1- Aktywne linie trendu dla wykresów liczb, grup, serii oraz wykresu głównego.


2- Parametr nr 3 w oknie ustawień “Modus Operandi” określający szybkość przesuwu kursora myszy w trakcie zsuwania żetonów z przytrzymanym lewym przyciskiem myszy (technika nr 2 w procesie tworzenia mapy).

Poprawiono wiele błędów z czego większość dotyczyła nowego modułu Auto-Gry.

Zmieniono

 • Od wersji 1.0.7 Parametr nr 2 w oknie modułu “Modus Operandi” bierze pod uwagę sumę żetonów do obstawienia i usunięcia. Jeśli suma żetonów będzie równa lub większa aniżeli zadany parametr to faktor prędkości zmieni się na ekspresowy. Żeby procedura została wykonana szybciej to “AutoMat” obstawi wszystkie żetony bez korzystania z techniki usuwania.
 • Przycisk “Start” modułu “AutoMat” jest od tej chwili zablokowany. Moduł obstawiający uruchamia się teraz automatycznie.

W wersji 1.0.8.10 poprawiono kilka błędów oraz zmienił się system instalacji:

W wersji 1.0.8.79 poprawiono poważny błąd systemy licencyjnego. Błąd uniemożliwiał uruchomienie programu na niektórych komputerach:

W wersji 1.0.8.277 poprawiono błędy oraz dodano:

 • Sekcja numer 3 w oknie Auto-Gry. Dzięki tej opcji program szybciej będzie mógł reagować na zmianę obstawienia w czasie aktywnej Auto-Gry.

W wersji 1.0.8.519 poprawiono błędy oraz dodano:

 • W sekcji nr 2 modułu Mapper dodano opcję: Odseparowane mapowanie pól numerycznych. Funkcja ta pozwala na oddzielenie procesu wskazywania punktów centralnych i punktów identyfikacyjnych pól numerycznych. Dzięki temu możliwe jest od teraz mapowanie stołu ruletki, którego pola numeryczne w czasie wykrycia liczby mają inną lokalizację aniżeli w chwili kiedy możliwe jest obstawianie.

 • W sekcji modułu AutoMat dodano przycisk resetujący obstawienie. Można korzystać z niego w trakcie sesji Live, jeśli z jakiegoś powodu obstawienie nie będzie zgadzało się z aktualnym stanem liczb zaatakowanych w platformie Rouletronic. Po użyciu tego przycisku program obstawi wszystkie żetony jeszcze raz przy najbliższej możliwej okazji. Przerwana zostanie również Auto-Gra, jeśli była aktywna.

 • Wszystkie faktory prędkości kursora myszy w oknie ModusOperandi w ustawieniach dodatkowych mają teraz zakres 1 – 20 (wcześniej 1 – 10).
 • Dodano również parametr nr 2, dzięki któremu możemy ustawić teraz prędkość kursora myszy dla poruszania się po polu numerycznym, aczkolwiek pierwsze najechanie kursora na pole numeryczne zawsze będzie wykonane z prędkością faktora ogólnego.
 • Zmianie uległ również parametr nr 11. Od teraz opóźnienie dotyczy kliknięcia przycisków, jak i żetonów. Losowe opóźnienie z wybranego zakresu będzie od teraz dotyczyło akcji przed i po kliknięciu przycisku lub żetonu, a nie jak do tej pory tylko przed kliknięciem.

 • Dodano marker aktywnej strategii na wykresach liczb. Marker będzie widoczny w lewym, górnym rogu wykresu danej liczby w trakcie aktywnej strategii pod warunkiem że jest inna niż manualna.

 • Dodano marker aktywnego automatu atakującego dla wszystkich wykresów. Marker będzie widoczny w lewym, górnym rogu każdego wykresu, jeśli aktywna będzie funkcja Auto.
 • Wszystkie okna liczb należące do grup, które nie są zaatakowane, nie będą miały od teraz blokowanych przycisków na czas spinu w trakcie sesji Live.

W wersji 1.0.8.617 usunięto kolejne błędy

Revision: 51

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment