Na powyższym filmie video pokazaliśmy różnicę przed i po zastosowaniu aplikacji AquaSnap*. Aplikacja ta została stworzona w celu ułatwienia pracy, kiedy mamy do czynienia z wieloma oknami. Program AquaSnap* nie jest niezbędnym, ale może być bardzo pomocny. Wybór zostawiamy Wam.

Revision: 2

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment