Jedną z wielu opcji dostępnych w programie jest efekt “przyciągania” okien do siebie co może być bardzo wygodne, kiedy pracujemy z wieloma aktywnymi oknami.
Na powyższym filmie video pokazaliśmy różnicę przed i po zastosowaniu aplikacji AquaSnap*. Aplikacja ta została stworzona w celu ułatwienia pracy, kiedy mamy do czynienia z wieloma oknami. Program AquaSnap* nie jest niezbędnym, ale może być bardzo pomocny. Wybór zostawiamy Wam.

Revision: 3

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Need support?

Post Comment