Sekcja nr 1 – Wybierz moment uruchamiania akcji Auto-Gry

W tej sekcji wybieramy moment, w którym akcje Auto-Gry będą uruchamiane.

W trakcie spinu – jeśli zostanie wybrana ta opcja to wszystkie możliwe akcje Auto-Gry będą realizowane w trakcie trwającego spinu, czyli w momencie, kiedy nie można już obstawiać.

W trakcie obstawiania – jeśli zostanie wybrana ta opcja to wszystkie akcje Auto-Gry będą realizowane w trakcie obstawiania, czyli w momencie, kiedy można obstawiać.

Sekcja nr 2 – Przerwa przed uruchomieniem kolejnej Auto-Gry
W tej sekcji mamy do wybory dwie możliwości:

  • Tak – ten wybór spowoduje losową przerwę w uruchomieniu kolejnej serii spinów Auto-Gry, kiedy ilość naszych spinów w sekcji nr 5 dojdzie do zera. Przez wylosowaną ilość spinów program będzie klikał “powtórz zakłady” (jeśli zakład będzie ten sam) i dopiero po odliczeniu losowej ilości spinów uruchomi ponownie Auto-Grę. Zakres losowości dla tego parametru znajduje się w sekcji nr 4.
  • Nie – ten wybór spowoduje niezwłoczne uruchomienie akcji uruchamiającej start Auto-Gry, kiedy licznik spinów w sekcji nr 5 dojdzie do zera.

Sekcja nr 3 – Określ losowy przedział ilości spinów dla Auto-Gry
Tymi dwoma parametrami określamy losową ilość spinów Auto-Gry.

Sekcja nr 4 – Określ losowy przedział ilości spinów opóźniających aktywację Auto-Gry
W sekcji tej określamy zakres losowości dla spinów opóźniających uruchamianie akcji Auto-Gry. Spiny opóźniające będą aktywne nawet, wtedy kiedy w sekcji nr 2 wybraliśmy opcje “Nie”, ale tylko wtedy kiedy dojdzie do zmiany w zakładzie. Jeśli natomiast zakład przez wiele gier będzie taki sam, to wtedy program będzie brał pod uwagę opcję wybraną w sekcji nr 2.

Sekcja nr 5 – Licznik spinów
W sekcji tej pojawi się wylosowana ilość spinów oczekujących lub spinów aktywnej Auto-Gry.

Sekcja nr 6 – Zegary opóźniające akcje
Zegary opóźniające akcje mogą działać tylko w trakcie uruchamiania akcji Auto-Gry w trakcie spinu (sekcja nr 1). Zegary mają sekundowy interwał i pozwalają opóźnić uruchomienie akcji o maksymalnie 9 sekund. Czerwone czcionki opisów zegarów świadczą o ich zablokowaniu.

Przycisk Start
Przyciskiem tym aktywujemy bądź wyłączamy pracę modułu Auto-Gry. Jasnozielony kolor przycisku oznacza, że moduł jest aktywny. Po synchronizacji będzie widoczny również indykator aktywności pod dużą ikoną Auto-Gry. Przycisk w trakcie spinu jest dezaktywowany, co oznacza, że nie można wyłączyć ani włączyć modułu Auto-Gry w trakcie spinu. Taka możliwość pojawi się dopiero w trakcie obstawiania.

Bardzo ważne, aby przy pierwszym uruchomieniu Auto-Gry sprawdzić jak to wszystko działa. Czy program obstawia wszystko zgodnie z planem, czy ma odpowiednią ilość czasu, jak reaguje na wyłączenie markera Auto-Gry etc. Ważną rzeczą mogą okazać się także parametry dodatkowe w module “Modus Operandi” takie jak:

1 – Faktor prędkości ruchu kursora myszy

9 – Losowe opóźnienie przed kliknięciem (przyciski)

10 – Losowe opóźnienie po kliknięciu

11 – Symulacja ludzkich ruchów myszką, tylko dla pól liczbowych

Wszystkie z tych parametrów są wykorzystywane w pracy modułu Auto-Gra.

Revision: 7

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment