Sekcja nr 1 – Wybierz moment uruchamiania akcji Auto-Gry

W tej sekcji wybieramy moment, w którym akcje Auto-Gry będą uruchamiane.

W trakcie spinu – jeśli zostanie wybrana ta opcja to wszystkie możliwe akcje Auto-Gry będą realizowane w trakcie trwającego spinu, czyli w momencie, kiedy nie można już obstawiać.

W trakcie obstawiania – jeśli zostanie wybrana ta opcja to wszystkie akcje Auto-Gry będą realizowane w trakcie obstawiania, czyli w momencie, kiedy można obstawiać.

Sekcja nr 2 – Przerwa przed uruchomieniem kolejnej Auto-Gry?
W tej sekcji mamy do wybory dwie możliwości:

  • Tak – ten wybór spowoduje losową przerwę w uruchomieniu kolejnej serii spinów Auto-Gry, kiedy ilość naszych spinów w sekcji nr 5 dojdzie do zera. Przez wylosowaną ilość spinów program będzie klikał “powtórz zakłady” (jeśli zakład będzie ten sam) i dopiero po odliczeniu losowej ilości spinów uruchomi ponownie Auto-Grę. Zakres losowości dla tego parametru znajduje się w sekcji nr 4.
  • Nie – ten wybór spowoduje niezwłoczne uruchomienie akcji uruchamiającej start Auto-Gry, kiedy licznik spinów w sekcji nr 5 dojdzie do zera.

Sekcja nr 3 – Czy zmiana obstawienia automatycznie dezaktywuje Auto-Grę?

  • Tak – ten wybór spowoduje, że do zmiany w obstawieniu dojdzie bez uprzedniego wyłączenia Auto-Gry przez program, czyli stół ruletki, na której gramy automatycznie dezaktywuje Auto-Grę w przypadku zmiany w obstawieniu.
  • Nie – ten wybór spowoduje, że do zmiany w obstawieniu dojdzie po uprzednim wyłączeniu Auto-Gry przez program, czyli stół ruletki, na której gramy nie dezaktywuje Auto-Gry w przypadku zmiany w obstawieniu.

Sekcja nr 4 – Określ losowy przedział ilości spinów dla Auto-Gry
Tymi dwoma parametrami określamy losową ilość spinów Auto-Gry.

Sekcja nr 5 – Określ losowy przedział ilości spinów opóźniających aktywację Auto-Gry
W sekcji tej określamy zakres losowości dla spinów opóźniających uruchamianie akcji Auto-Gry. Spiny opóźniające będą aktywne nawet, wtedy kiedy w sekcji nr 2 wybraliśmy opcje “Nie”, ale tylko wtedy kiedy dojdzie do zmiany w zakładzie. Jeśli natomiast zakład przez wiele gier będzie taki sam, to wtedy program będzie brał pod uwagę opcję wybraną w sekcji nr 2.

Sekcja nr 6 – Licznik spinów
W sekcji tej pojawi się wylosowana ilość spinów oczekujących lub spinów aktywnej Auto-Gry.

Sekcja nr 7 – Zegary opóźniające akcje
Zegary opóźniające akcje mogą działać tylko w trakcie uruchamiania akcji Auto-Gry w trakcie spinu (sekcja nr 1). Zegary mają sekundowy interwał i pozwalają opóźnić uruchomienie akcji o maksymalnie 9 sekund. Czerwone czcionki opisów zegarów świadczą o ich zablokowaniu. Tutaj tak samo, jak w przypadku modułu “AutoMat” w trakcie pracy zegarów opóźniających będzie słychać dźwięki odliczania (jeśli są aktywowane w ustawieniach). Jeśli zegar będzie ustawiony na przynajmniej 3 sekundy to przed rozpoczęciem procedury Auto-Gry usłyszymy 4 dźwięki, w przeciwnym wypadku usłyszymy jeden dźwięk. Należy mieć na uwadze fakt, że po usłyszeniu dźwięku końcowego nie można już operować myszką, bo kontrolę nad kursorem myszy na czas wykonania procedury przejmie moduł Auto-Gry.

Przycisk Start
Przyciskiem tym aktywujemy bądź wyłączamy pracę modułu Auto-Gry. Jasnozielony kolor przycisku oznacza, że moduł jest aktywny. Po synchronizacji będzie widoczny również indykator aktywności pod dużą ikoną Auto-Gry. Przycisk w trakcie spinu jest dezaktywowany, co oznacza, że nie można wyłączyć ani włączyć modułu Auto-Gry w trakcie spinu. Taka możliwość pojawi się dopiero w trakcie obstawiania.

Bardzo ważne, aby przy pierwszym uruchomieniu Auto-Gry sprawdzić jak to wszystko działa. Czy program obstawia wszystko zgodnie z planem, czy ma odpowiednią ilość czasu, jak reaguje na wyłączenie markera Auto-Gry etc. Ważną rzeczą mogą okazać się także parametry dodatkowe w module “Modus Operandi” takie jak:

1 – Faktor prędkości ruchu kursora myszy

9 – Losowe opóźnienie przed kliknięciem (przyciski)

10 – Losowe opóźnienie po kliknięciu

11 – Symulacja ludzkich ruchów myszką, tylko dla pól liczbowych

Wszystkie z tych parametrów są wykorzystywane w pracy modułu Auto-Gra.

  1. kiedy użytkownik wyłączy przyciskiem Auto-Gre w trakcie jej aktywności.
  2. kiedy nieoczekiwanie Auto-Gra zostanie przerwana np. przez problemy ze stabilnością sieci internetowej (zanik markera AutoGry, jeśli był wskazany podczas tworzenia mapy).
Revision: 15

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Need support?

Post Comment