Czynność nr 1
Uruchamiamy moduł “Mapper” i klikamy przycisk “Mapa Auto-Gry’.

Czynność nr 2
Klikamy nr stołu, dla którego chcemy stworzyć mapę Auto-Gry. Jeśli mapa Auto-Gry dla danego stołu ruletki została wcześniej utworzona, to program zapyta nas „Czy zastąpić istniejącą mapę Auto-Gry ?”.

Czynność nr 3
W tym momencie pojawi się okno z wyborem opcji oraz ilości kliknięć, które trzeba będzie sprecyzować.

Sekcja nr 1 – Akcja uruchamiająca Auto-Grę
Aby uruchomić Auto-Grę na danym stole grając ręcznie, trzeba po prostu kliknąć kilka punktów w odpowiednim momencie. My musimy to samo zrobić za pomocą modułu Auto-Gra, wskazując mu poszczególne miejsca na interfejsie stołu do ruletki, które program kliknie, w odpowiedniej chwili. Zazwyczaj akcja uruchamiająca Auto-Grę wygląda tak:

1 – klikamy w menu Auto-Gry

2 – klikamy ilość spinów Auto-Gry

3 – klikamy w przycisk „Start” Auto-Gry

Tak więc w tym przypadku akcja uruchamiająca Auto-Grę składa się z trzech kliknięć, zatem w sekcji pierwszej wybieramy x3, dzięki czemu program od tej chwili będzie wiedział, że potrzeba dokładnie takiej liczby kliknięć, aby uruchomić Auto-Grę.

Sekcja nr 2 – Akcja kontynuująca Auto-Grę Niektóre stoły do ruletki umożliwiają nam kontynuację Auto-Gry bez uprzedniego jej zatrzymania. Oto przykład z możliwością kontynuacji:

Wybraliśmy 50 spinów Auto-Gry. Po rozegraniu 45 spinów zostało nam jeszcze 5 do zakończenia Auto-Gry, ale nie chcemy, aby gra została przerwana i w tym celu chcemy spowodować, aby ilość spinów Auto-Gry znowu wynosiła 50. Jeśli nasz stół do ruletki ma możliwość kontynuacji Auto-Gry bez jej zatrzymywania to najczęściej uruchomienie akcji kontynuującej wygląda tak:

1 – klikamy menu Auto-Gry.

2 – klikamy wskaźnik ilości spinów na 50.

3 – klikamy ponownie menu Auto-Gry, żeby je zamknąć (jeśli nie zamknęło się samo).

Sekcja nr 3 – Ilość kliknięć dla kontynuacji Auto-Gry
Jeśli wybierzemy możliwość kontynuacji, to również trzeba podać odpowiednią ilość kliknięć dla akcji kontynuacji Auto-Gry. W tym przykładzie są to również trzy kliknięcia.

Sekcja nr 4 – Akcja kończąca Auto-Grę
W przypadku tej akcji również trzeba sprecyzować liczbę kliknięć, dzięki której program będzie mógł zatrzymać Auto-Grę. W tym przykładzie zastosujemy jedno kliknięcie. Oczywiście jest to tylko przykład. Trzeba sprawdzić u siebie, ile kliknięć jest potrzebnych, aby wyłączyć Auto-Grę i ewentualnie zamknąć menu Auto-Gry.

Sekcja nr 5 – Marker aktywnej Auto-Gry
Marker aktywnej Auto-Gry jest podobny w swoim działaniu do markera obstawiania mapy stołu. Jest to jakiś punkt graficzny (piksel) na interfejsie graficznym stołu ruletki, który w czasie aktywnej Auto-Gry ma inny kolor. Dzięki temu program będzie posiadał dane o tym, czy uruchomiona wcześniej Auto-Gra cały czas jest aktywna. Może się okazać, że przez złe połączenie internetowe Auto-Gra została przerwana i gdy nie wskażemy markera aktywności Auto-Gry program nie będzie miał dostępu do tej informacji. Może wówczas dojść do poważnych błędów w działaniu programu dlatego, jeśli tylko jest możliwość wskazania markera aktywności Auto-Gry należy to zrobić.

Kiedy wybierzemy już wszystkie opcje, możemy zamknąć okno z parametrami Auto-Gry i przejść do mapowania. Jeśli któraś z opcji nie została doprecyzowana, to zostaniemy o tym poinformowani i okno parametrów wyświetli się ponownie w celu wybrania prawidłowych wartości.

Czynność nr 4
Klikamy przycisk „Target”

Czynność nr 5
Klikamy przycisk „Start”

Powyżej znajduje się film prezentujący proces tworzenia mapy Auto-Gry na stole bez możliwości kontynuacji.

Opiszę teraz każdy krok wykonany w filmie instruktażowym.

1- Obstawiliśmy zakład, żeby móc uruchomić Auto-Grę w celu sprawdzenia ilości kliknięć potrzebnej do uruchomienia Auto-Gry. Okazało się, że potrzeba trzech kliknięć, aby uruchomić Auto-Grę. Zauważ, że po kliknięciu przycisku „Start” na końcu akcji menu Auto-Gry zamknęło się automatycznie, więc nie musieliśmy programować dodatkowego kliknięcia, aby tak się stało.

2- Następnie sprawdziliśmy, ile kliknięć potrzebnych jest, żeby uruchomić akcje kończącą Auto-Grę. W tym przypadku wystarczyło tylko jedno kliknięcie. Dało nam to też wiedzę, że na tym stole nie ma możliwości kontynuacji Auto-Gry bez jej uprzedniego wyłączenia. Więc wiemy od tej chwili, że jest to stół, w którym musimy zaznaczyć brak możliwości kontynuacji.

3- W kolejnym kroku klikamy przycisk „Mapa Auto-Gry”, wybieramy numer stołu, uruchamiamy menu Auto-Gry (tak, żeby było widać punkty, które chcemy wskazać), a następnie klikamy przycisk „Target” oraz „Start”.

4- Wskazujemy po kolei wszystkie punkty uruchamiające Auto-Grę.

  • menu
  • ilość spinów
  • przycisk „Start”

5- Kolejny krok to wskazanie wszystkich punktów inicjujących zakończenie Auto-Gry. W tym przypadku to jedno kliknięcie.

6- Następnie wskazujemy pozycję przycisku „Cofnij zakład”. Jest on niezbędny do poprawnego działania całości.

7- Na samym końcu wskazujemy pozycję markera aktywnej Auto-Gry. Jako że nasza Auto-Gra nie była aktywna w czasie zrzutu ekranu, to musieliśmy zamknąć ostatni zrzut, postawić zakład, uruchomić Auto-Grę (tak, żeby marker był widoczny) i ponownie zrobić zrzut za pomocą przycisku „Target”. Teraz będziemy mogli wskazać poprawnie marker aktywnej Auto-Gry. Naszym markerem jest czarny okrąg, w którego środku wyświetlana jest ilość pozostałych spinów Auto-Gry.

Revision: 27

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Need support?

Post Comment