W sekcji tej znajdują sie przyciski odpowiedzialne za podstawowe sterowanie sesją treningową.

Kiedy sesja treningowa jest aktywna, podpis sekcji „Trening” zmienia swój kolor na jasnozielony.

Działanie przycisków „Tempo”:

  • „1” – przycisk ten ustawia wartość pauzy między spinami na 2500 milisekund – (2,5 sekundy). Przy tym opóźnieniu komunikaty głosowe informujące o wylosowanej liczbie są aktywne.
  • „2” – przycisk ten ustawia wartość pauzy między spinami na 1500 milisekund – (1,5 sekundy). Przy tym opóźnieniu komunikaty głosowe informujące o wylosowanej liczbie są aktywne.
  • „3” – przycisk ten ustawia wartość pauzy między spinami na 250 milisekund – (0,25 sekundy). Przy tym opóźnieniu komunikaty głosowe informujące o wylosowanej liczbie nie są aktywne.
  • „4” – przycisk ten ustawia wartość pauzy między spinami na 0 milisekund – (0,0 sekund). Przy tym opóźnieniu komunikaty głosowe informujące o wylosowanej liczbie nie są aktywne. Szybkość losowania spinów w tym trybie zależy od szybkości komputera, ilości wyświetlonych wykresów i danych na nich etc.
  • „Fx” – przycisk ten ustawia wartość pauzy między spinami na wartość ustawioną przez użytkownika w ustawieniach głównych platformy. Każda jednostka oznacza 10 milisekund. Domyślnie wartość ta jest ustawiona na 250, co oznacza 2,5-sekundową pauzę między spinami. Pauzę można ustawić w zakresie od 250 – (2,5 sekundy) do 10000 – (100 sekund). Przy minimalnym opóźnieniu 250 i więcej komunikaty głosowe informujące o wylosowanej liczbie są aktywne.

Wybrany tryb jest zapisywany do pliku ustawień i przy każdym kolejnym uruchomieniu platformy zostaje aktywowany. Aktywny tryb pauzy zmienia kolor czcionki jego przycisku na kolor zielony.

  • „Start, Pauza” – przycisk ten ma za zadanie startowanie jak i pauzowanie aktywnej sesji treningowej.
  • „Stop” – przyciskiem tym możemy zakończyć aktualną sesję treningową. Zakończoną sesję możemy kontynuować, wybierając ponownie trening w panelu menu. Zostaniemy zapytani, czy kontynuować sesję. Potwierdzając, sesja zacznie się od ostatniego spinu poprzedniej sesji.
Revision: 2

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment