Przyciski „Żeton A i Żeton B” służą do uruchamiania procedury ustawiania lokalizacji żetonów oraz ich wartości.

  • „Żeton A” jest żetonem podtrzymującym grę. Większość stołów do ruletki dostępnych online ma pewien limit, jeśli chodzi o śledzenie gry bez obstawiania. Może się wydarzyć taka sytuacja, w której obserwujemy grę przez np. 15 spinów, po czym zostajemy poinformowani, że w związku z brakiem aktywności w grze gra zostaje zablokowana. W module „Modus Operandi” ustawia się wiele parametrów do danej mapy kasyna w tym także losową ilość pustych spinów po której „AutoMat” obstawi „Żeton A” – (podtrzymujący grę) na zero. W wyniku takiego zabiegu gra nie zostanie przerwana.
  • „Żeton B” jest żetonem grającym – (głównym). To tym żetonem „AutoMat” będzie obstawiał zaatakowane w platformie liczby.

Aby ustawić lokalizację oraz wartość żetonów musimy wykonać następujące czynności:

  • Stół ruletki którego mapa jest załadowana musi być uruchomiony – (na głównym monitorze).
  • Lewym przyciskiem myszy klikamy przycisk ustawianego żetonu. Po uruchomieniu procedury czcionka przycisku oraz paneli lokalizacji (X i Y) będą pulsowały jasnozielonym kolorem.
  • Następnie najeżdżamy kursorem myszy na interesujący nas żeton na stole ruletki i klikamy w okolicach jego środka lewy przycisk myszy.

  • Po pojawieniu się tego okna w polu edycyjnym wpisujemy wartość ustawianego żetonu – (taką samą, jaką ma żeton, który wskazaliśmy na stole ruletki), po czym lewym przyciskiem myszy klikamy przycisk „Ustaw”.
Revision: 4

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment