W oknie głównym umieszczone zostały sekcje wraz z przyciskami odpowiedzialnymi za uruchamianie różnych funkcji platformy oraz wykres główny, na którym po zaatakowaniu liczb i grup będziemy obserwować kreślącą się najważniejszą krzywą platformy. Wykres główny jest taką „super grupą” sumującą wszystkie zaatakowane liczby i to właśnie atak tego wykresu jest równoznaczny z rzeczywistym obstawianiem żetonów w sesji „Live” oraz w pamięci komputera w przypadku sesji treningowej. Wykres główny podobnie jak liczby, grupy oraz serie posiada swoją sekcję ataku, oraz informacyjną.

W oknie głównym platformy znajdziemy:

 • Panel Menu
 • Wykres główny platformy
 • Wykres profitu oraz liczb zaatakowanych – (domyślnie ukryty)
 • Logo

Główny panel nawigacyjny na którym znajdują się:

 • Sekcja ataku wykresu głównego
 • Sekcja informacyjna „Info”
 • Sekcja grup i serii
 • Sekcja liczb
 • Sekcja treningu
 • Przycisk „Strategie”
 • Przycisk „Panel sesji live”
 • Przycisk „Reset sesji”

Panel nawigacyjny sesji „Live” na którym znajdują się:

 • Sekcja „Monitoring”
 • Sekcja „AutoMat”
 • Sekcja „Saldo”
 • Przycisk „Ustaw pozycję kursora”
 • Przyciski „Żeton A i Żeton B”
 • Przycisk „Modus Operandi”
 • Przycisk „Auto-Gra”
 • Przycisk wyboru mapy ruletki
Revision: 3

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment