Możliwość zakupu sześciomiesięcznego klucza aktywacyjnego pojawi się po zakończonym 14-dniowym okresie próbnym. Cena klucza aktywującego platformę na sześć miesięcy to 40 Euro netto.

Revision: 3

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment