Przyciskiem tym otwieramy okno wybory strategii. Do wyboru mamy 13 strategii automatycznie atakujących liczby oraz tryb manualny – (ManualGame). Strategie wybieramy obligatoryjnie, zawsze na początku nowej sesji klikając w jedną z nich lewym przyciskiem myszy. Strategie możemy również zmieniać w trakcie sesji dowolną ilość razy.

Revision: 2

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment