Czynność nr 1
Pierwszą rzeczą w procesie tworzenia mapy stołu ruletki jest wybranie komórki pamięci 1 – 10, w której utworzona mapa zostanie zapisana. Komórkę wybieramy poprzez kliknięcie lewego przycisku myszy po najechaniu kursorem na którąś z nich. Jeśli wybierzemy komórkę zajętą już przez wcześniej utworzoną mapę, to zostaniemy zapytani: „Czy na pewno zmienić mapę stołu ?”. Jeśli potwierdzimy, to mapa utworzona wcześniej pod tym numerem zostanie skasowana i zrobi miejsce dla nowo tworzonej mapy. W tym momencie możemy również anulować tworzenie mapy w danej komórce oraz skasowanie już istniejącej. Wybrana komórka pamięci zmieni kolor na zielony.

Czynność nr 2
Następnie wybranej komórce nadajemy nazwę, wpisując ją w oknie, które pojawi się niezwłocznie po wybraniu komórki pamięci. Dobrą praktyką jest zawarcie w nazwie stołu informacji czy mapa dotyczy stołu „Live” czy „RNG”. Istnieje możliwość zmiany nazwy stołu już po utworzeniu mapy. Aby to zrobić, po prostu klikamy lewym przyciskiem myszy w opis stołu, który chcemy zmienić.

Revision: 2

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Need support?

Post Comment