Krok 1
  • Ustawmy wielkość czcionek oraz aplikacji na 100 % (rekomendowane). Video powyżej.
Krok 2
  • Ustawmy autokorektę DPI dla uruchamianych aplikacji. Należy pamiętać, że kliknięcie ikony skrótu programu, jak i aplikacji klikane są prawym przyciskiem myszy.
Revision: 4

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment