W oknie głównych ustawień platformy znajdują się:

 • Sekcja wyboru języka – w której możemy wybrać jeden z dostępnych języków: Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Polski, Chiński.
 • Sekcja aktualizacji – klikając ikonę aktualizacji, możemy ręcznie sprawdzić, czy dostępna jest nowsza lub zaktualizowana wersja platformy, lub któregoś z jej składników. Przy każdym uruchamianiu platformy sprawdzany jest stan aktualizacji w trybie cichym. Jeśli okaże się, że na serwerze są nowsze pliki platformy, to użytkownik zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
 • Sekcja „Ustawienia sesji” – w sekcji tej możemy ustawić limit ilości spinów dla sesji. Dostępny zakres to 1.000 – 150.000 sesji. Parametr ten tyczy się zarówno sesji treningowych, jak i sesji „Live”.
 • Sekcja „Ustawienia treningu” – w sekcji tej możemy ustawić długość opóźnienia między spinami w sesji treningowej. Dostępny zakres to 250 – 10.000 – (2,5 – 100 sekund). Jedna jednostka ma wartość 10 milisekund więc żeby ustawić np. 5 sekund opóźnienia, należy ustawić parametr ten na 500.
 • Sekcja „Ustawienia wykresu liczb zaatakowanych” – w sekcji tej możemy ustawić ilość wyświetlanych rekordów na wykresie przedstawiającym krzywą z ilością liczb zaatakowanych. Dostępny zakres to 100 – 10.000 rekordów.
 • Sekcja „Ustawienia zoom” – w sekcji tej możemy ustawić ilość ostatnich rekordów dla trybu „zoom” dla wykresów liczb, grup, serii oraz wykresu głównego. Dostępny zakres dla każdego z wykresów to 100 – 10.000.
 • Sekcja „Ustawienia dźwięku” – w sekcji tej znajdziemy przełączniki odpowiedzialne za komunikaty głosowe oraz dźwiękowe dla sesji treningowych oraz sesji „Live”. Kiedy przełączniki są ustawione w pozycji prawej oznacza to że dana grupa dźwięków jest aktywna.

W sekcji znajdują się trzy przełączniki:

 • Dźwięk dla sesji treningowej” – kiedy funkcja ta jest aktywna to w sesji treningowej po każdym spinie usłyszymy komunikat głosowy o wylosowanej liczbie w wybranym języku. Komunikaty głosowe będą słyszalne pod warunkiem że opóźnienie między spinami będzie miało przynajmniej 1,5 sekundy. Opóźnienia takie spełniają:
 • Tempo treningu nr 1
 • Tempo treningu nr 2
 • Tempo treningu ustawiane przez użytkownika „FX” – (Flexible z ang. elastyczne), którego wartość to minimum 2,5 sekundy.
 • Dźwięk dla sesji live” – kiedy funkcja ta jest aktywna, to w sesji „Live” podobnie jak w przypadku sesji treningowej, po każdym spinie usłyszymy komunikat głosowy o wylosowanej liczbie a ponadto komunikaty głosowe o rozpoczęciu obstawiania, jeśli wcześniej nie było żadnych aktywnych zakładów oraz o niewykryciu liczby, jeśli do takiej sytuacji dojdzie. Wszystkie komunikaty głosowe usłyszymy w wybranym języku.
 • Dźwięk odliczania” – kiedy funkcja ta jest aktywna, będą słyszalne dźwięki odliczania w trakcie sesji „Live”. Pisaliśmy o nich, kiedy opisywaliśmy działanie modułu „Modus Operandi”, ale przypomnijmy jeszcze raz, czym one są i dlaczego są tak ważne:
Revision: 2

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment