W oknie głównych ustawień platformy znajdują się:

 • Sekcja wyboru języka – w której możemy wybrać jeden z dostępnych języków: Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Polski, Chiński.
 • Sekcja aktualizacji – klikając ikonę aktualizacji, możemy ręcznie sprawdzić, czy dostępna jest nowsza lub zaktualizowana wersja platformy, lub któregoś z jej składników. Przy każdym uruchamianiu platformy sprawdzany jest stan aktualizacji w trybie cichym. Jeśli okaże się, że na serwerze są nowsze pliki platformy, to użytkownik zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
 • Sekcja „Ustawienia sesji” – w sekcji tej możemy ustawić limit ilości spinów dla sesji. Dostępny zakres to 1.000 – 150.000 sesji. Parametr ten tyczy się zarówno sesji treningowych, jak i sesji „Live”.
 • Sekcja „Ustawienia treningu” – w sekcji tej możemy ustawić długość opóźnienia między spinami w sesji treningowej. Dostępny zakres to 250 – 10.000 – (2,5 – 100 sekund). Jedna jednostka ma wartość 10 milisekund więc żeby ustawić np. 5 sekund opóźnienia, należy ustawić parametr ten na 500.
 • Sekcja „Ustawienia wykresu liczb zaatakowanych” – w sekcji tej możemy ustawić ilość wyświetlanych rekordów na wykresie przedstawiającym krzywą z ilością liczb zaatakowanych. Dostępny zakres to 100 – 10.000 rekordów.
 • Sekcja „Ustawienia zoom” – w sekcji tej możemy ustawić ilość ostatnich rekordów dla trybu „zoom” dla wykresów liczb, grup, serii oraz wykresu głównego. Dostępny zakres dla każdego z wykresów to 100 – 10.000.
 • Sekcja „Ustawienia dźwięku” – w sekcji tej znajdziemy przełączniki odpowiedzialne za komunikaty głosowe oraz dźwiękowe dla sesji treningowych oraz sesji „Live”. Kiedy przełączniki są ustawione w pozycji prawej oznacza to że dana grupa dźwięków jest aktywna.

W sekcji znajduje się sześć przełączników:

 • Dźwięk dla sesji treningowej” – kiedy funkcja ta jest aktywna to w sesji treningowej po każdym spinie usłyszymy komunikat głosowy o wylosowanej liczbie w wybranym języku. Komunikaty głosowe będą słyszalne pod warunkiem że opóźnienie między spinami będzie miało przynajmniej 1,5 sekundy. Opóźnienia takie spełniają:
 • Tempo treningu nr 1
 • Tempo treningu nr 2
 • Tempo treningu ustawiane przez użytkownika „FX” – (Flexible z ang. elastyczne), którego wartość to minimum 2,5 sekundy.
 • Dźwięk dla sesji live” – kiedy funkcja ta jest aktywna, to w sesji „Live” podobnie jak w przypadku sesji treningowej, po każdym spinie usłyszymy komunikat głosowy o wylosowanej liczbie a ponadto komunikaty głosowe o rozpoczęciu obstawiania, jeśli wcześniej nie było żadnych aktywnych zakładów oraz o niewykryciu liczby, jeśli do takiej sytuacji dojdzie. Wszystkie komunikaty głosowe usłyszymy w wybranym języku.
 • Dźwięk odliczania” – kiedy funkcja ta jest aktywna, będą słyszalne dźwięki odliczania w trakcie sesji „Live”. Pisaliśmy o nich, kiedy opisywaliśmy działanie modułu „Modus Operandi”, ale przypomnijmy jeszcze raz, czym one są i dlaczego są tak ważne:

Od Wersji 1.0.5 mamy do dyspozycji nowy rodzaj alarmów:

 • Alarm dla wykresu głównego
  Jest to alarm, który zostanie aktywowany w chwili kiedy jakaś funkcja (stoploss, trailing, stop automatu, aktywna linia średnia) zatrzyma aktywny atak wykresu głównego. Jest to alarm, który będzie aktywny do momentu jego wyłączenia przez użytkownika. Warto rozważyć wyłączenie tego alarmu, kiedy zostawiamy program na noc.

 • Alarm wyłączenia monitoringu
  Jest to alarm, który zostanie aktywowany w chwili kiedy dojdzie do błędu w pracy modułu “Monitoring”. Jeśli dojdzie do przerwy w pracy tego modułu, a alarm ten będzie włączony, to będziemy mieli podobną sytuację jak powyżej. Również jest to alarm, który będzie aktywny, dopóki ktoś go nie wyłączy.
 • Krótkie alarmy funkcji Stop
  Są to pojedyncze, krótkie alarmy dotyczące liczb, grup oraz serii. Alarm zostanie aktywowany, kiedy jakaś funkcja (stoploss, trailing, stop automatu, aktywna linia średnia) zatrzyma aktywny atak w oknie liczb, grup bądź serii. Warto używać tego rodzaju alarmu, kiedy atakujemy liczby sami. Ten rodzaj nie sprawdzi się w strategiach automatycznych z racji zbyt dużej liczby sygnałów tudzież alarmów.
Revision: 10

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment