Przycisk ten służy do zresetowania – (wyzerowania) sesji. Po kliknięciu przycisku zostaniemy zapytani: „Czy na pewno zresetować sesję ?” – (tutaj możemy anulować operację resetu) oraz „Czy zapisać sesję ?”

Revision: 2

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Need support?

Post Comment