Serie „A” i „B” przypominają trochę w swoim działaniu grupy, ale sumują na swoich wykresach większą ilość zaatakowanych liczb.

  • Seria „A” – liczby 0-18
  • Seria „B” – liczby 19-36

  • funkcje atakujące Serii „A” uruchamiają atak manualny na grupach 1, 2, 3, 4
  • funkcje atakujące Serii „B” uruchamiają atak manualny na grupach 5, 6, 7, 8

Opisując działanie grup, pisaliśmy, że z racji tego, że krzywa ich wykresu jest sumą kilku zaatakowanych liczb wszystkie funkcje ochronne oraz „Target” obarczone są widełkami, czyli różnicą między ustawionym punktem na wykresie a rzeczywistym progiem ich zadziałania. W przypadku serii sprawa wygląda podobnie, aczkolwiek widełki mogą być znacznie większe, albowiem w serii możemy mieć do czynienia z nawet dziewiętnastoma zaatakowanymi liczbami.

Funkcje serii, w których punkty interakcji z krzywą wykresu obarczone są widełkami:

  • „Auto” – Atak automatyczny – w chwili kiedy krzywa wykresu dojdzie do punktu zatrzymującego atak – (punkt ochronny).
  • „PP” – Ochraniacz pozycji – w chwili kiedy krzywa wykresu dojdzie do punktu zatrzymującego atak – (punkt ochronny).
  • „AAL” – Aktywna linia średnia – w chwili kiedy krzywa wykresu zostanie przecięta przez średnią – (punkt ochronny).
  • „Stop loss” – w chwili kiedy krzywa wykresu dojdzie do punktu zatrzymującego atak – (punkt ochronny).
  • „Trailing stop” – w chwili kiedy krzywa wykresu dojdzie do punktu zatrzymującego atak – (punkt ochronny).
  • „Target” – w chwili kiedy krzywa wykresu przetnie punkt „Target” – (punkt ataku).
Revision: 3

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Need support?

Post Comment