Wykres ten jest domyślnie ukryty. Wykres uruchamiamy przyciskiem „Wykres podzielony” na głównym wykresie w jego górnej części. Po uruchomieniu wykres podzieli przestrzeń roboczą z wykresem głównym równo po 50 procent. Wymiary wykresów można zmieniać znajdującym się pomiędzy nimi rozdzielaczem (pionowa linia, którą przesuwamy myszką w lewo lub w prawo z przytrzymanym lewym przyciskiem myszy). Drugi wykres głównego interfejsu platformy z krzywą pokazującą profit w punktach, w gotówce (opcja dostępna tylko dla sesji „Live”) oraz ilość zaatakowanych w strategii liczb. Krzywe profitu oraz zaatakowanych liczb w danej strategii uruchamiamy przyciskami znajdującymi się w górnej części wykresu. Po aktywacji któregoś z trzech dostępnych trybów przycisk za niego odpowiadający zmieni kolor czcionki na jasnozielony. Możemy powiększać interesujący nas obszar wykresu za pomocą myszki.

W zależności od wybranego trybu na wkresie pokazane są:

  • „Profit (żetony)” – oś pionowa ze skalą po lewej stronie pokazuje sumę wygranych żetonów.
  • „Profit (gotówka)” – oś pionowa ze skalą po lewej stronie odwzorowuje saldo gry.
  • „Liczby zaatakowane” – oś pionowa ze skalą po lewej stronie pokazuje sumę liczb zaatakowanych w aktywnej strategii.
Revision: 2

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Need support?

Post Comment