Aby odinstalować platformę z systemu Windows, należy udać się do panelu sterowania, wybrać funkcję odpowiedzialną za odinstalowanie programów i wyszukać na jej liście platformę „Rouletronic”. W czasie procesu odinstalowywania zostaną usunięte wszystkie pliki platformy, więc chcąc zachować kopię rozegranych sesji, należy je wcześniej zarchiwizować.

Revision: 5

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment