Na wykresie głównym platformy kumulują się wszystkie zyski oraz straty zaatakowanych liczb i są one prezentowane za pomocą krzywej na wykresie. Wykres ten jest sumą naszych ataków na grupach, które tak jak pisaliśmy w poprzednich tematach, kumulują w sobie bilans ataków na liczbach i przekazują te dane do wykresu głównego. Trend na wykresie głównym jest efektem naszych ataków, czyli de facto jest zbudowany przez nas. Tak jak na innych wykresach oś pionowa wykresu po jego lewej stronie reprezentuje wartość punktową, natomiast oś pozioma pokazana na dole reprezentuje numer spinu.

W górnej części wykresu znajdują się przyciski:

  • Linie średnie 1 – 6 uruchamiające linie średnie na wykresie. Możemy użyć również przycisków na klawiaturze 1 – 6 podobnie jak w przypadku liczb, grup oraz serii. Po uruchomieniu danej linii średniej czcionka przycisku zmieni kolor na taki jak uruchomiona przez niego średnia. Biała czcionka na przycisku oznacza, że średnia ta jest nieaktywna.
  • „Zoom In, Out” – przycisk uruchamiający tryb wyświetlania ostatnich N rekordów na wykresie (Ilość rekordów określamy w podstawowych ustawieniach platformy). Tak jak na wykresach liczb, grup czy serii możemy również powiększać interesujący na fragment wykresu myszką. W chwili aktywacji trybu wokół przycisku pojawi się prostokątne obramowanie, podpis przycisku zmieni się na „Zoom Out” a na wykresie pojawi się informacja z ilością wyświetlanych rekordów.
  • „Wykres podzielony” – przycisk po naciśnięciu którego zostanie pokazany wykres profitu oraz zaatakowanych liczb w aktywnej strategii. Opisany szczegółowo w następnym podpunkcie. W chwili uruchomienia wykresu wokół przycisku pojawi się prostokątne obramowanie a podpis przycisku zmieni się na „Wykres główny”.
Revision: 2

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Need support?

Post Comment