Każda strategia działa trochę inaczej. Poniżej znajdziemy ogólne zasady działania poszczególnych strategii automatycznych.

Zanim zaczniemy wyjaśniać działanie strategii automatycznych, musimy wyjaśnić, co oznacza określenie „Fala”. Kiedy zostanie wylosowana dana liczba, to na jej wykresie powstaje ruch w górę o wartości 35 punktów. Przykład powyżej ukazuje moment, w którym liczba pojawiła się i niezwłocznie została zaatakowana – (w najwyższym punkcie fali), po czym doszło do rozegrania 27 spinów, w których liczba ta nie pojawiła się po raz kolejny i sytuacja ta stworzyła na wykresie liczby trójkąt przypominający falę i stąd nazwa. Fale mogą mieć charakter wzrostowy bądź spadkowy.

Powyżej przykład, kiedy dwie fale mają charakter wzrostowy. Na przykładzie tym pokazana jest sytuacja gdzie w przeciągu czterech gier liczba „zero” padła dwa razy. W spinie nr 22 oraz w spinie nr 25, czyli między pierwszym a drugim wylosowaniem liczby „zero” mieliśmy przerwę wynoszącą dwa spiny. Tę właśnie przerwę między wylosowaniem tej samej liczby nazywamy „Dynamiką fali wzrostu”. Określenie to dotyczy tylko fal wzrostowych.

Na zdjęciu powyżej dwie fale o charakterze spadkowym.

Jak można zauważyć na powyższych zdjęciach, fale wzrostowe to takie, w których nie doszło po przebicia jej podstawy od góry natomiast fale spadkowe to fale, w których doszło do przebicia jej podstawy od góry. Inaczej mówiąc jeśli od pojawienia się danej liczby minęło 36 i więcej spinów, w których liczba nie pojawia się po raz kolejny to mamy do czynienia z falą spadkową a jeżeli liczba pada po raz kolejny i liczba spinów dzieląca jej wylosowanie względem poprzedniego jest mniejsza niż 36 to mamy do czynienia z falą wzrostową.

 • WaveTracker – 1 – działanie strategii tej jest następujące: atak na danej liczbie następuje za każdym razem, kiedy liczba ta padnie w losowaniu, a nie jest ona zaatakowana. Atakowi towarzyszy aktywny trailing stop, który w początkowej fazie ma wartość 7 punktów, co oznacza że jeżeli liczba po raz kolejny nie pojawi się w ciągu 7 następnych spinów od chwili jej zaatakowania, to atak zostanie wyłączony i dojdzie do straty 7 punktów. Wartość trailing stop w przypadku tej strategii może mieć wartość 7 lub 47 punktów.

Warunki które muszą być spełnione żeby doszło do zmiany wartości trailing stop z 7 na 47 punktów to:

 • 3 fale wzrostu
 • dynamika fali wzrostu mniejsza niż 7

Do zmiany trailing stop z 47 na 7 punktów dojdzie w sytuacji, kiedy podczas kolejnego ataku poziom ochronny trailing stop zostanie na tym samym poziomie, kiedy pojawił się w momencie ataku – (jego punkt ochronny nie przesunie się choćby jeden punkt w górę) i dojdzie do jego przecięcia przez krzywą wykresu od góry.

 • WaveTracker – 2 – działanie strategii tej jest następujące: atak na danej liczbie następuje za każdym razem, kiedy liczba ta padnie w losowaniu, a nie jest ona zaatakowana. Atakowi towarzyszy aktywny trailing stop, który w początkowej fazie ma wartość 3 punktów, co oznacza że jeżeli liczba po raz kolejny nie pojawi się w ciągu 3 następnych spinów od chwili jej zaatakowania, to atak zostanie wyłączony i dojdzie do straty 3 punktów. Wartość trailing stop w przypadku tej strategii może mieć wartość 3 lub 15 punktów.

Warunki które muszą być spełnione żeby doszło do zmiany wartości trailing stop z 3 na 15 punktów to:

 • 2 fale wzrostu
 • dynamika fali wzrostu mniejsza niż 3

Do zmiany trailing stop z 15 na 3 punkty dojdzie w sytuacji, kiedy podczas kolejnego ataku poziom ochronny trailing stop zostanie na tym samym poziomie, kiedy pojawił się w momencie ataku – (jego punkt ochronny nie przesunie się choćby jeden punkt w górę) i dojdzie do jego przecięcia przez krzywą wykresu od góry.

 • ScalpingMeister – 1 – działanie strategii tej jest następujące: atak na liczbie następuje w momencie kiedy zostaną spełnione dwa warunki:
 • 2 fale wzrostu
 • dynamika fali wzrostu mniejsza niż 7

W strategii tej aktywna jest funkcja określająca limit dla straty lub zysku, po których osiągnięciu strata bądź zysk jest resetowany, dochodzi do zakończenia ataku i cykl zaczyna się od początku. Limity ustawione są następująco:

 • limit zysku to minimum 55 punktów
 • limit dla straty to minus 250 punktów

do zakończenia ataku dochodzi w sytuacji kiedy:

 • krzywa wykresu spadnie 13 punktów poniżej punktu ataku
 • profit osiągnie wartość minimum 55 punktów plus odrobienie ewentualnej straty
 • bilans strat osiągnie wartość minus 250 punktów

 • ScalpingMeister – 2 – działanie strategii tej jest następujące: atak na danej liczbie następuje za każdym razem, kiedy liczba ta padnie w losowaniu a nie jest ona zaatakowana.

W strategii tej również aktywna jest funkcja określająca limit dla straty lub zysku, po których osiągnięciu strata bądź zysk jest resetowany, dochodzi do zakończenia ataku i cykl zaczyna się od początku. Limity ustawione są następująco:

 • limit zysku to minimum 55 punktów
 • limit dla straty to minus 250 punktów

do zakończenia ataku dochodzi w sytuacji kiedy:

 • krzywa wykresu spadnie 9 punktów poniżej punktu ataku.
 • profit osiągnie wartość minimum 55 punktów plus odrobienie ewentualnej straty.
 • bilans strat osiągnie wartość minus 250 punktów.

 • DynamicHunter – 1 – działanie strategii tej jest następujące: atak na liczbie następuje w momencie kiedy zostaną spełnione dwa warunki:
 • 2 fale wzrostu
 • dynamika fali wzrostu mniejsza niż 9

Atakowi towarzyszy aktywny trailing stop, który ma wartość 5 punktów, co oznacza że jeżeli liczba po raz kolejny nie pojawi się w ciągu 5 następnych spinów od chwili jej zaatakowania, to atak zostanie wyłączony i dojdzie do straty 5 punktów. Wartość trailing stop w przypadku tej strategii jest niezmienny. Do zakończenia ataku dochodzi w sytuacji, kiedy krzywa wykresu spadnie do poziomu ochronnego trailing stop.

 • DynamicHunter – 2 – działanie strategii tej jest następujące: atak na liczbie następuje w momencie kiedy zostaną spełnione dwa warunki:
 • 3 fale wzrostu
 • dynamika fali wzrostu mniejsza niż 16

Atakowi towarzyszy aktywny trailing stop, który ma wartość 22 punktów, co oznacza że jeżeli liczba po raz kolejny nie pojawi się w ciągu 22 następnych spinów od chwili jej zaatakowania, to atak zostanie wyłączony i dojdzie do straty 22 punktów. Wartość trailing stop w przypadku tej strategii jest niezmienny. Do zakończenia ataku dochodzi w sytuacji, kiedy krzywa wykresu spadnie do poziomu ochronnego trailing stop.

 • EarnAndForget – 1 – działanie strategii tej jest następujące: atak na danej liczbie następuje za każdym razem, kiedy liczba ta padnie w losowaniu a nie jest ona zaatakowana.

W strategii tej również aktywna jest funkcja określająca limit dla straty lub zysku, po których osiągnięciu strata bądź zysk jest resetowany, dochodzi do zakończenia ataku i cykl zaczyna się od początku. Limity ustawione są następująco:

 • limit zysku to minimum 1 punkt
 • limit dla straty to minus 43 punkty

do zakończenia ataku dochodzi w sytuacji kiedy:

 • krzywa wykresu spadnie 43 punkty poniżej punktu ataku – (jeden nieudany atak wyczerpuje limit straty).
 • profit osiągnie wartość minimum 1 punkt
 • strata osiągnie wartość minus 43 punkty

 • EarnAndForget – 2 – działanie strategii tej jest następujące: atak na liczbie następuje w momencie kiedy zostaną spełnione dwa warunki:
 • 2 fale wzrostu
 • dynamika fali wzrostu mniejsza niż 10

W strategii tej również aktywna jest funkcja określająca limit dla straty lub zysku, po których osiągnięciu strata bądź zysk jest resetowany, dochodzi do zakończenia ataku i cykl zaczyna się od początku. Limity ustawione są następująco:

 • limit zysku to minimum 65 punktów
 • limit dla straty to minus 65 punktów

do zakończenia ataku dochodzi w sytuacji kiedy:

 • krzywa wykresu spadnie 65 punktów poniżej punktu ataku – (jeden nieudany atak wyczerpuje limit straty).
 • profit osiągnie wartość minimum 65 punktów
 • strata osiągnie wartość minus 65 punktów

 • LongTermTrend- 1 – działanie strategii tej jest następujące: atak na danej liczbie następuje za każdym razem, kiedy liczba ta padnie w losowaniu a nie jest ona zaatakowana.

W strategii tej również aktywna jest funkcja określająca limit dla straty lub zysku, po których osiągnięciu strata bądź zysk jest resetowany, dochodzi do zakończenia ataku i cykl zaczyna się od początku. Limity ustawione są następująco:

 • limit zysku to minimum 350 punktów
 • limit dla straty to minus 9 punktów

do zakończenia ataku dochodzi w sytuacji kiedy:

 • krzywa wykresu spadnie 9 punktów poniżej punktu ataku – (jeden nieudany atak wyczerpuje limit straty).
 • profit osiągnie wartość minimum 350 punktów
 • strata osiągnie wartość minus 9 punktów

 • LongTermTrend- 2 – działanie strategii tej jest następujące: atak na liczbie następuje w momencie kiedy zostaną spełnione dwa warunki:
 • 2 fale wzrostu
 • dynamika fali wzrostu mniejsza niż 16

W strategii tej również aktywna jest funkcja określająca limit dla straty lub zysku, po których osiągnięciu strata bądź zysk jest resetowany, dochodzi do zakończenia ataku i cykl zaczyna się od początku. Limity ustawione są następująco:

 • limit zysku to minimum 550 punktów
 • limit dla straty to minus 15 punktów

do zakończenia ataku dochodzi w sytuacji kiedy:

 • krzywa wykresu spadnie 15 punktów poniżej punktu ataku – (jeden nieudany atak wyczerpuje limit straty).
 • profit osiągnie wartość minimum 550 punktów
 • strata osiągnie wartość minus 15 punktów

 • AutoAverage500 – działanie strategii tej jest następujące: do ataku dochodzi, kiedy krzywa wykresu znajduje się nad linią średnią z ostatnich 500 spinów, a do zakończenia ataku dochodzi, kiedy to krzywa wykresu znajduje się pod linią średnią.

 • AutoAverage2000 – działanie strategii tej jest następujące: do ataku dochodzi, kiedy krzywa wykresu znajduje się nad linią średnią z ostatnich 2000 spinów, a do zakończenia ataku dochodzi, kiedy to krzywa wykresu znajduje się pod linią średnią.

 • AutoAverage5000 – działanie strategii tej jest następujące: do ataku dochodzi, kiedy krzywa wykresu znajduje się nad linią średnią z ostatnich 5000 spinów, a do zakończenia ataku dochodzi, kiedy to krzywa wykresu znajduje się pod linią średnią.
Revision: 5

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment