Kasyno w przypadku ruletki z jednym zerem za każdy postawiony żeton np. na liczbę „0” płaci 35:1. Oznacza to, że za każdego postawionego dolara zapłacą nam 35 dolarów pod warunkiem, że wpadnie liczba, którą obstawiliśmy a za każdym razem, kiedy obstawiona liczba nie padnie, stracimy jednego dolara. Wykres powyżej pokazuje moment, kiedy liczba „0” padła w 62 spinie. Wykres w tym miejscu poszybował 35 punktów do góry od miejsca, w którym się znajdował. W ten właśnie sposób poszczególne liczby są prezentowane na wykresach liczbowych. Oś pionowa wykresu po jego lewej stronie reprezentuje wartość punktową, natomiast oś pozioma pokazana na dole reprezentuje numer spinu.

Wykresy dla poszczególnych liczb mogą wyglądać tak jak powyżej.

Ta sama liczba w tej samej sesji, ale w dłuższej perspektywie czasu.

Liczba „1”, która została pokazana jako przykład, nie jest żadnym ewenementem. Takich trendów rodzi się wiele na różnych liczbach w różnym czasie. Platforma pozwala nam śledzić każdą liczbę z osobna i własnoręcznie lub za pomocą którejś ze strategii automatycznej je atakować. Każda liczba w trakcie ataku przekazuje wartości do swojej grupy, a to oznacza, że wszystkie zaatakowane liczby z np. grupy pierwszej, do której należą liczby: 0, 1, 2, 3, 4 tworzą sumę tej grupy, i to właśnie grupy przekazują dane do głównego wykresu na pulpicie głównym platformy, który jest wykresem zbiorczym (sumującym) wszystkich zaatakowanych grup. Najprościej rzecz ujmując, to co zostanie zaatakowane na liczbach, a później grupach zostanie zaprezentowane jako wspólny wykres na pulpicie głównym i to ten wykres jest najważniejszy, albowiem po zaatakowaniu tego właśnie wykresu rozpocznie się obstawianie zaatakowanych liczb (w pamięci komputera w sesji treningowej lub obstawianie prawdziwych żetonów w sesji „Live”).

Platforma „Rouletronic” daje do dyspozycji 37 okien z wykresami dla liczb 0-36. Żeby samą platformę i jej wszystkie wykresy wyświetlić naraz musielibyśmy mieć teoretycznie pięć monitorów, na szczęście z pomocą przychodzi nam darmowe oprogramowanie (pulpity wirtualne) VirtuaWin. Jak skonfigurować program VirtuaWin pokazaliśmy w filmie instruktażowym w wątku nr 2. Informacje techniczne, natomiast jak korzystać z platformy w połączeniu z wirtualnymi pulpitami opisaliśmy w temacie nr 10. Przygotowanie platformy do pracy. W Windows 10 zostały co prawda zaimplementowane wirtualne pulpity firmy Microsoft, lecz funkcja ta niestety nie nadaje się do współpracy z naszą platformą.

Revision: 19

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment