W sekcji tej znajdują się dwa przyciski:

  • „Start, Stop” – przyciskiem tym aktywujemy oraz dezaktywujemy moduł „Monitoring”, którego zadaniem jest identyfikacja liczb podczas sesji „Live”. Kiedy moduł jest aktywny, kolor czcionki przycisku go uruchamiającego zmieni się na jasnozielony. Moduł ten ściśle współpracuje z mapą stołu ruletki stworzoną modułem „Mapper” oraz sekcją „Monitoring” modułu „Modus Operandi”. W opisie modułów „Mapper” oraz „Modus operandi” krok po kroku wyjaśniliśmy zasadę działania modułu „Monitoring”.
  • „Wyjście” przyciskiem tym uruchamiamy procedurę kończącą sesję „Live”. Zostaniemy zapytani: „Czy na pewno zakończyć sesję Live ?”. Możemy w tym miejscu anulować procedurę kończącą sesję, a potwierdzając, sesja zostanie zakończona.
Revision: 4

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Need support?

Post Comment