Kontrolki „M” oraz „A” informują o aktywności „Monitora”, oraz „AutoMatu”. Jeśli pulsują jasnozielonym kolorem, oznacza to, że dany moduł jest aktywny.

Revision: 2

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment