Funkcje sekcji ataku wykresu głównego działają analogicznie jak te na liczbach, grupach oraz seriach, ale w odniesieniu do wykresu głównego. Najważniejsza różnica jest taka, że „Atak” na wykresie głównym jest równoznaczny z rozpoczęciem obstawiania prawdziwych żetonów na stole ruletki (sesja „Live”) na podstawie zaatakowanych na wykresach grup i liczb. W trybie treningu „Atak” również nalicza zdobyte punkty, z tym że wirtualnie w pamięci komputera. W przypadku sesji „Live” wszystkie funkcje atakujące wykresu głównego budzą największe emocje, gdyż mają one bezpośredni związek z obstawianiem naszych pieniędzy, więc należy korzystać z nich rozsądnie.

Opisując działanie serii, pisaliśmy, że z racji tego, że krzywa ich wykresu jest sumą nawet kilkunastu zaatakowanych liczb wszystkie funkcje ochronne oraz „Target” obarczone są widełkami, czyli różnicą między ustawionym punktem na wykresie a rzeczywistym progiem ich zadziałania. W przypadku wykresu głównego sprawa wygląda podobnie, aczkolwiek widełki mogą być znacznie większe, albowiem na wykresie głównym możemy mieć do czynienia z jeszcze większą ilością zaatakowanych liczb.

*Funkcje sekcji ataku wykresu głównego, w których punkty interakcji z krzywą wykresu obarczone są widełkami:

  • „Auto” – Atak automatyczny – w chwili kiedy krzywa wykresu dojdzie do punktu zatrzymującego atak – (punkt ochronny).
  • „AAL” – Aktywna linia średnia – w chwili kiedy krzywa wykresu zostanie przecięta przez średnią – (punkt ochronny).
  • „ATL” – Aktywna linia trendu – w chwili kiedy linia trendu zostanie przecięta przez krzywą wykresu – (punkt ochronny).
  • „Stop loss” – w chwili kiedy krzywa wykresu dojdzie do punktu zatrzymującego atak – (punkt ochronny).
  • „Trailing stop” – w chwili kiedy krzywa wykresu dojdzie do punktu zatrzymującego atak – (punkt ochronny).
Revision: 5

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Need support?

Post Comment