Na panelu tym znajdują się wszystkie niezbędne narzędzia wykorzystywane podczas sesji „Live”:

  • „Monitoring” – moduł odpowiedzialny za identyfikacje liczb.
  • „AutoMat” – moduł obstawiający.
  • Przycisk uruchamiający procedurę ustawienia punktu powrotu kursora. Na przycisku znajdziemy również ikony:
  • Uruchamiającą opcję powrotu kursora.
  • Testującą ustawioną pozycję.
  • Przyciski: Żeton A, Żeton B – uruchamiające procedury ustawiające położenie żetonów na stole ruletki oraz ich wartość.
  • Sekcja „Saldo” – w której wyświetlany jest aktualny stan środków. Sekcja daje również możliwość ręcznej zmiany salda.
  • Przycisk „Modus Operandi” – uruchamiający moduł o tej samej nazwie. W module tym znajdziemy szereg ustawień dla mapy stołu ruletki stworzonej wcześniej modułem „Mapper”.
  • Przycisk uruchamiający okno wybory mapy.
Revision: 2

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment