Platformę można uruchomić z pulpitu systemu windows, klikając dwukrotnie ikonę pokazaną poniżej lub wyszukać program w menu start systemu windows. Kiedy uruchamiamy platformę pierwszy raz, będziemy potrzebować połączenia z internetem w celu aktywacji 14-dniowego okresu próbnego na serwerze aktywacyjnym. Połączenie z siecią będzie wymagane również po opłaceniu subskrypcji, kiedy będziemy chcieli aktywować nowy klucz licencyjny, natomiast w czasie aktywnej subskrypcji lub okresu próbnego, kiedy chcemy korzystać tylko z opcji treningowych platformy, połączenie z siecią nie jest wymagane.

Platformę uruchomić można również z poziomu menu Start.

Revision: 4

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment