W sekcji „Info” znajdziemy:

  • Punkt mapy” – ta część sekcji informuje nas o tym, ile punktów mapy zostało zmapowanych. Większość punktów mapy to pola liczbowe – (37 punktów centralnych oraz po 2 punkty identyfikacyjne co daje łącznie 111 punktów do tego punkty identyfikacyjne stołu, pozycje przycisków etc.) Ilość punktów mapy może się różnić i zależy od wybranych opcji.
  • Kolor piksela” – w tej części sekcji znajdziemy informację o kolorze piksela, na którym aktualnie znajduje się kursor myszy. W trakcie tworzenia mapy kursor myszy przybiera formę krzyża.
  • Oś X, Oś Y” – ta część sekcji informuje nas o współrzędnych, na których znajduje się kursor myszy w trakcie tworzenia mapy.
  • Liczba mapowana” – w tej części sekcji znajdziemy informację dotyczącą aktualnie mapowanego regionu stołu.
  • Punkt” – ta część sekcji wskazuje który punkt danego regionu stołu jest obecnie mapowany.

Sekcja „Wskazówki” zawiera krótkie informacje tekstowe podpowiadające jaką czynność należy wykonać w danej chwili.

  • Przycisk „Wyjście” – przyciskiem tym zamykamy okno modułu „Mapper”. Jeśli klikniemy przycisk ten w trakcie procedury mapującej, zostaniemy zapytani: „Czy chcesz anulować mapowanie stołu ?” Jeśli potwierdzimy, to niedokończona procedura mapująca zostanie przerwana i wszystkie dotychczas zmapowane punkty mapy stołu zostaną utracone. W miejscu tym możemy również anulować proces zamknięcia modułu, jak i zaniechania dalszego mapowania stołu ruletki.
Revision: 3

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Need support?

Post Comment